ျမန္မာနက္စတိုးတည္ေနရာမ်ား

ရန္ကုန္စတိုးမ်ား

Myanmar Net Store (Ahlone)

အလုံၿမိဳ႕နယ္

 

၂၃၁ ငုဝါလမ္း၊ (ဆင္မင္းလမ္းႏွင့္ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းၾကား)၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္။

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

၁၃၆ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၄၈လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းၾကား)၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္

အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။ (ပန္းဆိုးတန္း Business တာဝါ)

ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္

၄၁ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ေ႐ႊသရဖီ ရိပ္မြန္၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္

၇၂ ဗိုလ္သူရလမ္း၊ (ဗိုလ္သူရလမ္းႏွင့္ အုန္းပင္လမ္းေထာင့္)၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

၂၀၅ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။

မဂၤလာေတာင္ၫႊန႔္ ၿမိဳ႕နယ္

၅၀၂ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ (ေဒၚသိန္းတင္ မီးပြိဳင့္အနီး)၊ မဂၤလာေတာင္ၫႊန႔္ ၿမိဳ႕နယ္။

ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္

၁၄၈ ေ႐ႊဘုံသာလမ္း၊ (ေ႐ႊဘုံသာလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္)၊ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္။

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

၁၃၉ ဗားဂရာလမ္း၊ (ရွမ္းလမ္းမွတ္တိုင္အနီး)၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ (ဗညားဒလလမ္း)

၄၃၂ ဗညားဒလလမ္း၊ (ရွင္ပါဂူ ေဆး႐ုံအနီး)၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ (သမိန္ဘရမ္းလမ္း)

၁၈ သမိန္ဘရမ္းလမ္း၊ (Orange စူပါမားကပ္အနီး)၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ (ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း)

၉၈ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ (မင္းလမ္းမွတ္တိုင္အနီး)၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္

၆၄ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ (ဘဝျမင့္ မွတ္တိုင္အနီး)၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ (ျမန္မာပလာဇာ)

ျမန္မာပလာဇာ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ (ဒုတိယအထပ္ စက္ေလွကားအနီး)၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (ပါရမီလမ္း)

၂၂၃-က ပါရမီလမ္း၊ ၅ ရပ္ကြက္၊ (ပါရမီလမ္းႏွင့္ သံသုမာလမ္းေထာင့္) ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ (မိုးေကာင္းလမ္း)

၁ မိုးေကာင္းလမ္း၊ ၁၃ ရပ္ကြက္၊ (မိုးေကာင္းလမ္းႏွင့္ ကံဘဲ့လမ္းေထာင့္)၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။

စိန႔္ဂြၽန္စီးတီးေမာ

စိန႔္ဂြၽန္စီးတီးေမာ ျပည္လမ္း၊ (ပထမထပ္ IT Zone)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ (အင္းစိန္လမ္းမႀကီး)

၃၉-ခ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး၊ (ဘူတာ႐ုံလမ္း ကားမွတ္တိုင္အနီး)၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။

လင္းလက္စတိုး

B.88၊ ဂႏၶမာ ၃လမ္း၊ FMI စီးတီး၊ လႈိင္သာယာ။

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (သႏၲာ)

၃၁၁-က သုဓမၼာလမ္း၊ (သႏၲာမွတ္တိုင္ အနီး)၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

ယုဇနတာဝါ (ေ႐ႊဂုံတိုင္)

ယုဇနတာဝါ ကမာၻေအး ဘုရားလမ္း၊ (ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ေ႐ႊဂုံတိုင္လမ္းေထာင့္)၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

ေျမာက္ဥကၠလာပ (သုဓမၼာ)

၁၁၂ သုဓမၼာလမ္း၊ ဌ ရပ္ကြက္၊ (ဓမၼာ႐ုံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး)၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ (ကမာၾကည္လမ္း)

၂၀ ကမာၾကည္လမ္း၊ (ေအာင္ေဇယ်လမ္းႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းၾကား)၊ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ (ရတနာႏွင္းဆီ)

ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ယာ၊ ရတနာလမ္း၊ စက္မႈဇုံလမ္းႏွင့္ ရတနာလမ္းေထာင့္၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္။

သာေကတၿမိဳ႕နယ္ (မင္းနႏၵာလမ္း)

၃၈ မင္းနႏၵာလမ္း၊ (သဒၶါ႐ုံမွတ္တိုင္အနီး)၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ (အလယ္ဗဟိုလမ္း)

၉၂ အလယ္ဗဟိုလမ္း၊ (မုဒိတာအိမ္ယာအနီး)၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ (ပါရမီလမ္း)

၄-ခ ၊ ၁-ဂ ပါရမီလမ္း၊ (ေခ်ာ္တြင္းကုန္းမွတ္တိုင္အနီး)၊ မရန္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။

မႏၲေလးစတိုးမ်ား

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ (၇၆လမ္း)

၂၂၇ ၇၆လမ္း၊ (၂၇လမ္းႏွင့္၂၈လမ္းၾကား)၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ (၃၃လမ္း)

၄-ခ ၃၃လမ္း၊ (၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၂လမ္းၾကား)၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ (၃၅လမ္း)

၆၄၃ ၃၅လမ္း၊ (၇၇လမ္းႏွင့္ ၇၈လမ္းၾကား)၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ (၆၆လမ္း)

၂/၄၃-ခ ၆၆လမ္း၊ (၄၁လမ္းႏွင့္ ၄၂လမ္းၾကား)၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ (၃/၉ မေနာ္ဟရီလမ္း)

၃/၉ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ (၆၅လမ္းႏွင့္ ၆၆လမ္းၾကား)၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။

မဂၤလာမႏၲေလး (The Move)

မဂၤလာမႏၲေလး The Move၊ ၇၃လမ္း၊ (သဇင္လမ္းႏွင့္ ငုေ႐ႊဝါလမ္းၾကား)၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ (၅၆လမ္း)

၁၆၀ ၅၆လမ္း၊ ၅၆လမ္းႏွင့္ဘုရင့္ေနာင္လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။