မြန်မာနက်စတိုးတည်နေရာများ

ရန်ကုန်စတိုးများ

Myanmar Net Store (Ahlone)

အလုံမြို့နယ် (ငုဝါလမ်း)

၂၃၁ ငုဝါလမ်း၊ (ဆင်မင်းလမ်းနှင့် အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းကြား)၊ အလုံမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် (၄၈ လမ်း)

၁၃၆ အနော်ရထာလမ်း၊ (၄၈လမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းကြား)၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

ကျောက်တံတားမြို့နယ် (ပန်းဆိုးတန်းတာဝါ)

အမှတ် ၁၂၃-၁၃၃၊ မြေညီထပ်၊ အခန်း ၅၊ ပန်းဆိုးတန်းတာဝါ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

ကမာရွတ်မြို့နယ် (ရွှေသရဖီရိပ်မွန်)

၄၁ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေသရဖီ ရိပ်မွန်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် (ဗိုလ်သူရလမ်း)

၇၂ ဗိုလ်သူရလမ်း၊ (ဗိုလ်သူရလမ်းနှင့် အုန်းပင်လမ်းထောင့်)၊ ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

လသာမြို့နယ် (စဥ့်အိုးတန်းလမ်း)

အမှတ် ၁၂၀၊ စဥ့်အိုးတန်းလမ်း၊ လသာမြို့နယ်

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် (ရွှေဘုံသာလမ်း)

၁၄၈ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ (ရွှေဘုံသာလမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်)၊ ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

စမ်းချောင်းမြို့နယ် (ဗားဂရာလမ်း)

၁၃၉ ဗားဂရာလမ်း၊ (ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင်အနီး)၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

တာမွေမြို့နယ် (ဗညားဒလလမ်း)

၄၃၂ ဗညားဒလလမ်း၊ (ရှင်ပါဂူ ဆေးရုံအနီး)၊ တာမွေမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

တာမွေမြို့နယ် (သမိန်ဘရမ်းလမ်း)

၁၈ သမိန်ဘရမ်းလမ်း၊ (Orange စူပါမားကပ်အနီး)၊ တာမွေမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

ဗဟန်းမြို့နယ် (ဦးချစ်မောင်လမ်း)

၉၈ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ (မင်းလမ်းမှတ်တိုင်အနီး)၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် (လေးထောင့်ကန်လမ်း)

၆၄ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ (ဘဝမြင့် မှတ်တိုင်အနီး)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

Myanmar Plaza (ရန်ကင်းမြို့နယ်)

မြန်မာပလာဇာ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ (ဒုတိယအထပ် စက်လှေကားအနီး)၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၈:၀၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၆:၃၀ နာရီ

အင်းစိန်မြို့နယ် (ဖော့ကန်စျေး)

အမှတ် ၁၅၉၆၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်းမကြီး၊ဖော့ကန်ဈေးအနီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

ရန်ကင်းမြို့နယ် (မိုးကောင်းလမ်း)

၁ မိုးကောင်းလမ်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ (မိုးကောင်းလမ်းနှင့် ကံဘဲ့လမ်းထောင့်)၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

လှိုင်မြို့နယ် (ဘူတာရုံလမ်း)

၃၉-ခ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (ဘူတာရုံလမ်း ကားမှတ်တိုင်အနီး)၊ လှိုင်မြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

လင်းလက်စတိုး (FMI City)

B.88၊ ဂန္ဓမာ ၃လမ်း၊ FMI စီးတီး၊ လှိုင်သာယာ။

- (အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်အတိုင်း)

မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် (သုဓမ္မာလမ်း)

၃၁၁-က သုဓမ္မာလမ်း၊ (သန္တာမှတ်တိုင် အနီး)၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် (ရတနာနှင်းဆီအိမ်ရာ)

ရတနာနှင်းဆီအိမ်ယာ၊ ရတနာလမ်း၊ စက်မှုဇုံလမ်းနှင့် ရတနာလမ်းထောင့်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။

- မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် (သုမင်္ဂလာလမ်း)

အမှတ် ၅၉၀ မြေညီထပ် သုမင်္ဂလာလမ်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရန်ကုန်

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

သာကေတမြိုနယ် (မင်းနန္ဒာလမ်း)

၃၈ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ (သဒ္ဓါရုံမှတ်တိုင်အနီး)၊ သာကေတမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

သာကေတမြို့နယ် (ဧရာဝဏ်လမ်း)

အမှတ် ၆၈ ဧရာဝဏ်လမ်း သာကေတမြို့နယ် ရန်ကုန်

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

Junction City (၅ လွှာ)

ရွှေတိဂုံ ဘုရားလမ်း နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းထောင့် ၊ ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၀၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၆:၃၀ နာရီ

လမ်းမတော်မြို့နယ် (ဝါးတန်းလမ်း)

အမှတ် ၈၅ ၊ ဝါးတန်းလမ်း ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (အလယ်ဗဟိုလမ်း)

အမှတ် ၅၂ ၊ အလယ်ဗဟိုလမ်း ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

ဒေါပုံမြို့နယ် (Capital Hyper Mart)

ပထမထပ် (Capital Hyper Mart) အမှတ် 14E မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၈:၀၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၃၀ နာရီ

Times City (၃ လွှာ)

အမှတ် ၂-က၊ Rm- B - ၃၀၁၊ တတိယထပ်၊ Times Mall (Time City Comples)

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၀၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၆:၃၀ နာရီ

မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (ပင်လုံလမ်း)

အမှတ် ၁၂၀၆(က)၊ ပင်လုံလမ်း, ‌မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (ပြည်လမ်း)

အမှတ် ၄၇၊ ပြည်လမ်း၊ ၇ မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

တာမွေမြို့နယ် (ဗညားဒလလမ်း)

အမှတ် ၃၄၆ ၊ ဗညားဒလလမ်း ၊ တာမွေမြို့နယ်

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

အင်းစိန်မြို့နယ် (လှိုင်မြစ်လမ်း)

အမှတ် ၂၁၇ ၊ လှိုင်မြစ်လမ်း ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ (သိမ်ဖြူလမ်း)

အမှတ် ၅၀၄၊ သိမ်ဖြူလမ်း မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ (သိမ်ဖြူစာတိုက် ကားမှတ်တိုင်အနီး)

- နေ့စဉ် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၇:၃၀ နာရီအထိ

- နောက်ဆုံး ဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၇:၀၀ နာရီ

မန္တလေးစတိုးများ

ချမ်းအေးသာစံ (၃၃လမ်း)

၄-ခ ၃၃လမ်း၊ (၈၁လမ်းနှင့် ၈၂လမ်းကြား)၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

ချမ်းမြသာစည် (မနော်ဟရီလမ်း)

၃/၉ မနော်ဟရီလမ်း၊ (၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား)၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

The Move (မင်္ဂလာမန္တလေး)

မင်္ဂလာမန္တလေး The Move၊ ၇၃လမ်း၊ (သဇင်လမ်းနှင့် ငုရွှေဝါလမ်းကြား)၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။

- ယာယီပိတ်ထားပါသည်။ (စတိုးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့်နေ့ကို မြန်မာနက်ဖေ့ဘုတ်ပေ့ချ်တွင် ကြေညာပေးပါမည်။)

ချမ်းမြသာစည် (၅၆ လမ်း)

၁၆၀ ၅၆လမ်း၊ ၅၆လမ်းနှင့်ဘုရင့်နောင်လမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

ချမ်းအေးသာဇံ (၇၇ လမ်း)

ချမ်းအေးသာဇံမြို.နယ် (၇၇ လမ်း) D ၁၇ ၊ ၇၇ လမ်း (၃၃လမ်း နှင့် ၃၂လမ်းကြား) ချမ်းအေးသာဇံမြို.နယ်

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

မဟာအောင်မြေ (၄၁ လမ်း)

အမှတ်(၆၉၈)၊ ၄၁လမ်းနှင့် ၇၁လမ်းထောင့်၊ ဗောဓိကုန်းအရှေ့ရပ်၊ မဟာနွယ်စဉ်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အောင်မြေသာစံ (၆၂ လမ်း)

အမှတ်(၁၀၂)၊ ၆၂လမ်း၊ ၁၈လမ်းနှင့် ၁၉လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အောင်မြေသာစံ (၈၃ လမ်း)

အမှတ်(၆၃/ခ)၊ ၈၃လမ်း၊ လမ်း ၂၀ နှင့် ၂၁ လမ်းကြား၊ ပုလဲငွေရောင်ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

ပြည်ကြီးတံခွန် (၆၂ လမ်း)

အမှတ်(ဓဓ ၇/၆၇)၊ ၆၂လမ်း၊ အေးသုခ (၁၃၀)လမ်း နှင့် ရတနာ(၁၃၁)လမ်းကြား၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

နေပြည်တော်စတိုးများ

ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်

အမှတ်(၄၃၄/၄၄၃)၊ ယင်းမာလမ်းနှင့် ပိတောက်လမ်းထောင့်၊ သ‌ပြေကုန်းရပ်ကွက်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

ပဲခူးစတိုးများ

ပဲခူး (ဘုရားလမ်း)

အမှတ် 336၊ ဘုရားလမ်း၊ ရှင်စောပု ရပ်ကွက်၊ ပဲခူး

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

မော်လမြိုင်စတိုးများ

မော်လမြိုင် (ဗဟိုလမ်း)

အမှတ် ၆၂ ၊ ဗဟိုလမ်း ၊ မော်လမြိုင်

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

မော်လမြိုင် (အောက်လမ်းမကြီး)

အမှတ် ၁၈၀ ၊အောက်လမ်းမကြီး၊ မော်လမြိုင်

- နေ့စဉ် မနက် ၈:၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ အထိ

- နောက်ဆုံးဘေလ်ပေးဆောင်ချိန် နေ့စဉ် ညနေ ၅:၀၀ နာရီ