မြန်မာနက်ပလပ်စ် လစဥ်သုံးအစီအစဥ် မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက် (မတ်လ ၁ ရက် ၂၀၂၂)

သုံးစွဲသူများအဆင်ပြေစေရန် အစဥ်အမြဲဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော မြန်မာနက်အနေဖြင့် ၂၀၂၂ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး အောက်ပါ အင်တာနက် မြန်နှုန်းများကို ပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။

မြန်မာနက် Plus အင်တာနက် အစီအစဥ်များ

၂၅,၀၀၀ ကျပ်  – 21 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 17 Mbps)

၃၀,၀၀၀ ကျပ်  – 25 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 20 Mbps)

၃၅,၀၀၀ ကျပ်  – 30 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 25 Mbps)

၄၈,၀၀၀ ကျပ်  – 40 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 35 Mbps)

၇၀,၀၀၀ ကျပ်  – 58 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 51 Mbps)

မြန်မာနက် လုပ်ငန်းသုံး အင်တာနက် အစီအစဥ်များ

ဖိုင်ဘာသီးသန့်လိုင်း

၂၅,၀၀၀ ကျပ်  – 15 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 12 Mbps)

၃၀,၀၀၀ ကျပ်  – 18 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 14 Mbps)

၃၅,၀၀၀ ကျပ်  – 22 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 16 Mbps)

၄၈,၀၀၀ ကျပ်  –  31.5 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 26 Mbps)

 ဖိုင်ဘာ + ကြိုးမဲ့

၇၀,၀၀၀ ကျပ်  – 45 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 38 Mbps)

၉၀,၀၀၀ ကျပ်  – 60 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း  54 Mbps)