အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ဆိုင်များ


ပန်ဘဲတန်းမြို့နယ်

ရွှေသိင်္ဂီအမှတ် ၁၅၆၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
Alifအမှတ် ၁၇၀၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ အလယ်ဘလောက်။
Searchအမှတ် ၁၈၈၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း။
ကိုမင်းကိုနိုင်အမှတ် ၂၁၄၊ ဘားလမ်း (မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း)
ဝင်းပပအမှတ် ၂၅၀/၂၅၄၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ အလယ်ဘလောက်။
ဒေါ်နှင်းဆီအမှတ် ၂၈၀၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း။
အိုလံပစ်အမှတ် ၂၉၁၊ ၂၇လမ်း၊ အနော်ရတာလမ်း။
ကိုသန်းထိုက်၃၀ လမ်း၊ အောက်ဘလောက်၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။

ကျောက်တံတားမြို့နယ်

မသန်းဝင်းအမှတ် ၁၃၆၊ အလယ်ဘလောက်၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
Link To Linkအမှတ် ၁၅၃ ၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊အောက်ဘလောက်
ကိုအောင်ကျော်အမှတ် ၁၆၉/၁၉၁၊ ၃၄ လမ်း
ဒေါ်ထားထားရီအမှတ် ၁၉၁, ၃၃ လမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်, ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
Top Oneအမှတ် ၁၉၆၊ ၄၀ လမ်း။
မသီတာအေးအမှတ် ၂၂၉၊ အပေါ်ဘလောက်၊ ၃၄ လမ်း
ဦးမျိုးဝေသစ်အမှတ် ၂၃၉၊ ၃၆ လမ်း
ရွှေထိုက်အမှတ် ၂၉၅/၃၀၁၊ အနော်ရထာလမ်း
ဝင်းမာလာ၃၁လမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။
မအေးအေးရင်အမှတ် ၃၁၊ ၃၅ လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်။
ပစ်တိုင်းထောင်အမှတ် ၃၃၆၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
မျိုးမင်းသူအမှတ် ၆၅၊ ကုန်သည်လမ်း။
စိမ်းအမှတ် ၉၁၊ ကုန်သည်လမ်း။
N&Sအမှတ် ၉၈၊ ၂၇ လမ်း၊ အလယ်ဘလောက်။

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်

Foreverအမှတ် ၁၁၊ ၄၃ လမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
HTIအမှတ် ၁၁၊ ၄၃ လမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။
Na Wee Naအမှတ် ၁၆၀၊ အနော်ရထာလမ်း။
Leoအမှတ် ၁၆၃၊ ၄၆ လမ်း။
D&Dအမှတ် ၃၃၊ ဗိုလ်ကလေးဈေးလမ်း။
Ibis၄၆ လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်
ရွှေလေး၅၄ လမ်း၊ အောက်ဘလောက်။
မွှေးအနော်ရထာလမ်း။
ခိုင်မာသီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း။
ဉီးကျော်ဖေမဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ လမ်း ၅၀ နှင့် ၅၁ လမ်းကြား။
မအုန်းခင်ကုန်သည်လမ်း။
Unityအမှတ် ၁၉၊ အေ ၃၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း

ဒဂုံမြို့နယ်

ကိုအောင်နိုင်အမှတ် ၃၈/၄၀၊ ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်း။ ဒဂုံမြို့နယ်

ဒေါပုံမြို့နယ်

ဒို့မိတ်ဆွေအမှတ် ၁၁၊ စက်တွင်းလမ်း၊ မင်းနန္ဒာရပ်ကွက်။
ရှမ်းမင်းသာအမှတ် ၁၁၈၈၊ တိုးချဲ့ ၁ လမ်း၊ ၂ မြောက်ရပ်ကွက်။
Green Lifeအမှတ် ၁၂၇၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်။
မိုကျော့ကေသွယ်လွင်အမှတ် ၂၂၈၊ ဓမ္မရိပ်သာလမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်။
စိုးစံအမှတ် ၂၂၈၊ ဇေယျာသီရိလမ်း၊ ဒေါပုံ။
Happy Tripအမှတ် ၂၇၂၊ သင်္ဘောကျင်း ၂ လမ်း၊ သင်္ဘောကျင်းရပ်ကွက်။
ဟေသူအောင်အမှတ် ၂၈၃၊ စံပြ ၄ လမ်း၊ ယမုံနာ ၂ ရပ်ကွက်။
SB Global (mobile)အမှတ် ၂၈၃၊ ယမုံနာလမ်း၊ ယမုံနာ ၁ ရပ်ကွက်။
ရွှေသရဖူအမှတ် ၆၃၊ မင်းနန္ဒာလမ်း။
ဟန်သာဉီးအမှတ် ၈၊ အောင်သုခလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်။
K & Kအောင်ချမ်းသာလမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်။
အောင်သုခအောင်သုခလမ်း၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံ။
မိုးချယ်ရီဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဗမာအေးရပ်ကွက်။

သာကေတမြို့နယ်

အဆွေတော်အမှတ် ၁၊ အောင်ဇေယျလမ်း။
M Mobileအမှတ် ၁/၂၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမကြီး။
ထူးပြည့်ကျော်အမှတ် ၁၀၂၂၊ ရှုခင်းသာလမ်း၊ ၇ အရှေ့ရပ်ကွက်။
မမေသီမြင့်အမှတ် ၁၀၇၄၊ ဇနမာန်အောင်ဘုရားလမ်း။
ခရေရိပ်အမှတ် ၁၁၅၆ (အေ ၁)၊ အောင်ချမ်းသာ ၈ လမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။
မြတ်နိုးဉီးအမှတ် ၁၂၁၃၊ ခိုင်ရွှေဝါ။
မအေးမြတ်မြတ်ခိုင်အမှတ် ၁၂၃၅၊ နွယ်နီ ၄ လမ်း၊ သာကေတ။
သက်မြတ်နိုးအမှတ် ၁၂၈၂၊ အောင်သုခလမ်း။
အေးငြိမ်းသူအမှတ် ၁၃၆၊ အနော်မာ ၃ လမ်း၊ အနော်မာအရှေ့ ၃ ရပ်ကွက်။
Consoleအမှတ် ၁၄၇၃၊ ၇ ဈေးလမ်း၊ ၁၄/၁၀ တောင် ရပ်ကွက်။
ဆန်းသစ်ကျော်အမှတ် ၁၅၅၀၊ မြင့်သော်တာလမ်း၊ ထူပါရုံရပ်ကွက်။
မိုးမိုးစတိုးအမှတ် ၁၆၆၀၊ တိုးချဲ့ ၂ လမ်း။
ကိုမင်းမင်အမှတ် ၁၉၃၅၊ ကန်သာယာလမ်း။
ဆုအမှတ် ၂၃၁၇၊ ဓမ္မာရုံလမ်း။
KM Mobileအမှတ် ၂၄၂၊ အနော်မာ ၁ လမ်း။
ဒေါ်လာအမှတ် ၂၅၊ မာန်ပြေလမ်း၊ သာကေတ။
ရွှေအောင်လင်းအမှတ် ၂၅၈၊ ဇဗ္ဗူသီရိ ၉ လမ်း။
ဝင်းလဲ့အမှတ် ၂၈၃၊ စံပြလမ်း၊ ဒေါပုံ။
ဒေါ်မမကြီးအမှတ် ၂၈၅၊ ဇဗ္ဗူသီရိ ၉ လမ်း။
ပုလဲအမှတ် ၂၉၊ မာန်ပြေလမ်း။
ဒေါ်စန်းစန်းရီအမှတ် ၃၀၉၊ မာန်ပြေ ၇။
စည်းစိမ်အမှတ် ၃၆ ။ရန်ပြေ ၁၆ လမ်း၊ ၃ အနောက်ရပ်ကွက်။
ကိုသားကြီးအမှတ် ၃၆၅၊ အနော်မာ ၈ လမ်း၊ အနော်မာ ၁ ရပ်ကွက်။
ဉီးတင်လှိုင်အမှတ် ၃၇၊ အနော်မာ ၁၇ လမ်း။
ရာသက်ပန်အမှတ် ၃၇၅၊ ထူပါရုံ ၁၈ လမ်း။
Everlightအမှတ် ၃၈၊ အနော်မာ ၁၇ လမ်း၊ အနော်မာ ၁ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ
ပြုံးပန်းဝေဆာအမှတ် ၄၈၅၊ အောင်သပြေ ၆လမ်း။
Ever Smileအမှတ် ၅ ၊ မြင့်သော်တာလမ်း။
အေးမေတ္တာအမှတ် (၆၀၅) ဝေဇယန္တာလမ်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက် သာကေတ။
BSLအမှတ် ၆၆၆၊ အနော်မာ ၁၅ လမ်း။
Mr Mobileအမှတ် ၆၇၉၊ အနော်မာ ၁၆ လမ်း၊ အနော်မာ ၁ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ
နီလာအမှတ် ၇၂၊ ရန်ပြေလမ်း။
Demoအမှတ် ၇၄၈၊ ရွှေအုတ်ဂူလမ်း။
Successအမှတ် ၇၅၆၊ ခိုင်ရွှေဝါ ၇ လမ်း၊ အရှေ့ရပ်ကွက်။
ရွှေမြန်မာအမှတ် ၈ , ဇမ္ဗူသီရီ ၆ လမ်း
ဦးအုန်းကျော်အမှတ် ၈/၁၂၁၊ အောင်သပြေလမ်း။
ဦးကျော်မြင့်အမှတ် ၈၄၄၊ ရတနာပုံ ၃ လမ်း။
ကောင်းထက်အမှတ် ၈၄၆၊ မာန်ပြေ ၂ လမ်း၊ တောင်ရပ်ကွက်။
ကောင်းစံအမှတ် ၈၅၆၊ အောင်သပြေ ၉ လမ်း။
ဒေါ်အေးသော်အမှတ် ၈၆၁၇၊ မာန်ပြေ ၃ လမ်း။
For Uအမှတ် ၈၇၁၇၊ အောင်သပြေလမ်း။
မြတ်ဆုသာအမှတ် ၈၈၅၊ ရန်ပြေ ၃ လမ်းထိပ်။
မခင်ခင်နိုင်အမှတ် ၉၁၁၊အေ၊ ဓမ္မာရုံလမ်း။
ဉီးကြည်လွင်အောင်ချမ်းသာ ၁ လမ်း။
ရွှေအောင်မြေရတနာလမ်း။
ကိုမောင်ပုအောင်မေတ္တာလမ်း၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်။
ရွှေဖဝါးအောင်မေတ္တာလမ်း၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်။
KMSအောင်မေတ္တာလမ်း၊ ၄ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။
ရွှေညာသူအောင်မေတ္တာလမ်း။
သမ္မတအောင်မေတ္တာလမ်း။
ဒေါ်မာမာသန်အောင်သုခလမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။
စိန်စီဧရာဝဏ်လမ်းမကြီး။
မငယ်လေးဓမ္မာရုံလမ်း။
ဉီးလှမျိုးဓမ္မာရုံလမ်း၊ ၁၀ တောင်၊ သာကေတ။
ကိုဖက်တီးထူပါရုံ ၁၆ လမ်း ရပ်ကွက်။
ကိုအောင်ကျော်ဆန်းခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။
ရွှေရောင်လမ်းမင်းသော်တာလမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။
ဆရာကြီးနဝရတ်လမ်း။
အလင်းရောင်ရွှေနှင်းဆီလမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်။
Khaing Mobileရွှေပြည်သာလမ်း။
တက်နေဝန်းထူပါရုံ ၉ လမ်း ထိပ်။
မအေးအေးမူရတနာပုံ ၃ လမ်း။
မနောဖြူရန်ပြေ ၁၅ လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။
မလိခရန်ပြေ ၁၉ လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။
ကမ္ဘာသိန်းရန်ပြေ ၂၁ လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။
မိုးစတားရန်ပြေ ၁၉ လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ သာကေတ။
ဉီးအေးထွန်းဇေယျဝတီ ၃ လမ်း။

သန်လျင်မြို့နယ်

မိသားစုအမှတ် ၈၂၊ အခန်း ၅၊ ရေနံ့သာလမ်း၊ ၂၄ ရပ်ကွက်။
ကိုမျိုးမြင့်အမှတ် ၁၅၀၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်း၊ သန်လျှင်မြို့။
Newအမှတ် ၁၃၄၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်း၊ သန်လျှင်မြို့။

လမ်းမတော်/လသာမြို့နယ်

ကိုတိုးလှိုင်အမှတ် ၁၄၂၊ ၁၇ လမ်းဦ အနော်ရထာလမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ လသာ။
J Shop၁၇ လမ်း။
ဆောင်း၁၈ လမ်း၊ အောက်ဘလောက်။
မျိုးမျိုး၁၉ လမ်း၊ အောက်ဘလောက်။
LHP Mobileအမှတ် ၂၃၊ ဗိုလ်ရွဲလမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်
မဇင်မာ၂၃ လမ်း။
ငြိမ်းချမ်းရေးအမှတ် ၃၃၊ ၁၅ လမ်း၊ အောက်ဘလောက်
ဝမ်းဝမ်း၃ လမ်း။
နန်းသိန်းအမှတ် ၅၈၈၊ ကမ်းနားလမ်း၊ လမ်းမတော်။
For U၇ လမ်း။
ဗောဓီမဏ္ဠိုင်အမှတ် ၈၅ ဘီ၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်။
အောင်သီရိဗိုလ်ရွဲလမ်းနှင့် ၂၃ လမ်းကြား၊ အနော်ရထာ။
ကိုကျော်မိုးဗိုလ်ရွဲလမ်း။
နှင်းဆီချိုလမ်းမတော်လမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်
Lucky Sevenလသာလမ်း၊ အောက်ဘလောက်။

အလုံမြို့နယ်

မအိအိအောင်အမှတ်(၁)၊ အခန်း(၄၀၁)၊ ကမ်းနားလမ်း။
ရွှေသရဖူအမှတ်(၅)၊ သိပွံလမ်းထောင့် နှင့် ဆင်မင်းလမ်း။
မအေးအမှတ်(၂၉/၃၀/၃၁/၃၂) ကကြီးရုံ၊ သစ်တောလမ်းထောင့်နှင့် ငုဝါလမ်း (အလုံဈေး)။
ကိုအောင်အောင်အမှတ်(၃၉)၊ နှင်းဆီကုန်းလမ်း၊ ဝေဘာဂီလမ်းထောင့်။
Touch Pro Mobileအမှတ်(၆၀), စက်တွင်း ။
ကောင်းကင်စတိုးအမှတ်(၇၁)၊ ငုဝါလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဆင်မင်းစတိုးအမှတ်(၁၄၃)၊ ငုဝါလမ်းထောင့် နှင့် အလုံလမ်း။

ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်

ကိုမင်းမင်းအမှတ်(၁)၊ ထီးတန်းလမ်း။
ဇွဲအမှတ်(၁၅/က)၊ အိုးဖိုလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။
ဦးအေးမင်းအမှတ်(၁၉)၊ ထီးတန်းလမ်း။
ကြယ်စင်သစ်အမှတ်(၃၇)၊ ထီးတန်းလမ်း။
ဒေါ်သန်းသန်းအမှတ်(၇၂)၊ ရတနာပုံလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်။
ကိုမျိုးဇော်ဉီးအမှတ်(၉၇)၊ ထီးတန်းလမ်း။
အောင်သစ္စာအမှတ်(၁၀၁/က)၊ ဈေးကြီးလမ်း။
ကိုမျိုးဝင့်ဇော်အမှတ်(၁၂၂)၊ က၊ မြေညီထပ်၊ ထီးတန်းလမ်း၊ ထီးတန်း(၅)လမ်းအနီး၊ကြည့်မြင်တိုင်။
ဦးကြည်သန်းအုန်းပင်လမ်းထောင့် နှင့် ဗိုလ်သူရလမ်း။

စမ်းချောင်းမြို့နယ်

မကြူအမှတ်(၈)၊ ဝေဠုဝန်လမ်း။
ရွှေမော်လီအမှတ်(၂၄)၊ ရန်ကင်းလမ်း။
မနီလာစတိုးအမှတ်(၃၈)၊ သံတံတားလမ်း။
စိုးစိုးစတိုးအမှတ်(၁၉၇)၊ ဗဟိုလမ်း။

ကမာရွတ်မြို့နယ်

မေ့အကြိုက်အမှတ်(၁/၂)၊ အခန်း (၉)၊ လှိုင်ဘူတာရုံလမ်း၊ ရန်ကုန်။
ဦးကျော်သောင်း ကုန်စုံဆိုင်အခန်း(၃)၊ တိုက်(၁၂)၊ ဘူတာလမ်း၊ ရန်ကုန်။
ပါချန်အမှတ်(၀၀၇)၊ သီရိ (၁၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်။
ထိပ်တန်းအမှတ်(၁၅/က)၊ အင်းစိန်လမ်း နှင့် ဉီးထွန်းလင်းခြံလမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်။
ဒေါ်ခင်လှအမှတ်(၁၆)၊ က/၁ ၊ လှိုင်ဘူတာရုံလမ်း၊ ရန်ကုန်။
ရွှေစင်(ဆန်ဆီရောင်းဝယ်‌ရေး)အမှတ်(၅၁)၊ ရတနာလမ်း။
ကိုအောင်ဆွေအမှတ်(၁၉)၊ ဖြတ်လမ်း(၅၀)လမ်း၊ လှည်းတန်း။

မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်

အမေအမှတ်(၁/၃)၊ ဇီဝါယာလမ်း။
အောင်စတိုးအမှတ်(၂)၊ (၁၁၂)လမ်း။
ဉီးဝမ်အမှတ်(၂)၊ မန္တလေးလမ်း။
ကိုညိုအမှတ်(၈/၁၀)၊ အထက်မန္တလေး (၃)လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။
သန်းအမှတ်(၉)၊ (၉၀)လမ်း။
ထာဝရအမှတ်(၁၁)၊ ၈၈၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း။
ရွှေတိုးအမှတ်(၁၁)၊ ဘိုမင်းရောင်လမ်း။
Silver Starအမှတ်(၁၃)၊ ကျောင်းလမ်း။
သဇင်အမှတ်(၁၃)၊ မန္တလေးလမ်း။
မဂ်လာအမှတ်(၁၄/၁၅/၁၆)၊ အထက်ပုစွန်ထောင်လမ်းမကြီး။
အောင်စတိုးအမှတ်(၁၅/၁၇)၊ မြယာကုန်းလမ်း။
ရတနာအမှတ်(၁၇)၊ (၉၀)လမ်း။
အောင်သုခအမှတ်(၁၉)၊ ဖဆပလလမ်း။
မသန္တာဝင်းအမှတ်(၂၄)၊ ကျောင်းလမ်း။
၂၅ စတိုးအမှတ်(၂၅)၊ (၁၂၅)လမ်း၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက်။
ဦးကြီးစိန်၂၆/၉၄ ဖြတ်လမ်း။
စေတနာရှင်အမှတ်(၂၇)၊ ၁၀၈လမ်း။
အဂီဘူအမှတ်(၃၀)၊ မြယာကုန်းလမ်း။
Toshibaအမှတ်(၃၁)၊ (၁၃၀)လမ်း။
ဦးတင်လတ်အမှတ်(၄၀)၊ ၁၁၈လမ်း။
မူစတာဖာစတိုးအမှတ်(၄၀)၊ ၁၅လမ်း။
နီလာအမှတ်(၄၄) ၊ ၁၂၃လမ်း။
ကောကောလေးအမှတ်(၄၄)၊ ၁၂၃လမ်း။
ကိုရဲမင်းထွန်းအမှတ်(၄၉)၊ အပေါ်ဘလောက်၊ မန္တလေးလမ်း။
ဦးတင်မောင်ဝင်းအမှတ်(၅၆)၊ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း။
သိမ်ဖြူအမှတ်(၆၁)၊ ၁၂၃လမ်း။
မင်းသီဟအမှတ်(၆၃)၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း။
မြနဒီအမှတ်(၆၄/၆၈)၊ စက်ရုံလမ်း။
မချိုမာချစ်အမှတ်(၆၇)၊ ဖို့မြေလမ်း။
ကြယ်စင်အမှတ်(၇၁)၊ မန္တလေးလမ်း။
ကောင်းစုလမ်း (၉၀)
မငြိမ်းသီရိမောင်အမှတ်(၉၉)၊ ညာ၊ (၈)လွှာ၊ မန္တလေးလမ်း။
စံပါယ်အမှတ်(၁၀၄/၄၀၆)၊ ရွှေပြည့်စုံဈေး။
ထွန်းအမှတ်(၁၀၅)၊ (၁၀၁)လမ်း။
AKAအမှတ်(၁၀၆)၊ ၉၁လမ်း။
Yes Miniအမှတ်(၁၁၆)၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း။
ပိုးပိုးအမှတ်(၁၂၆)၊ ၉၁လမ်း။
ဝင်းအမှတ်(၁၄၀)၊ ဘိုမင်းရောင်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။
Updateအမှတ်(၁၄၃)၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ထောင့်
အဉ္ဇလီအမှတ်(၁၅၁)၊ မြယာကုန်းလမ်း။
Universal Light(2)အမှတ်(၁၉၆)၊ ဘိုမင်းရောင်လမ်း။
မျိုးမိသားစုအမှတ်(၃၂၄)၊ ဖောင်တော်ဉီးလမ်း။
Olympicဆ/၁၊ ယုဇနပလာဇာ။
ကိုအောင်ရွှေပြည့်စုံဈေး။
ဖြူဖြူယုဇနပလာဇာဝင်း။
New Gameယုဇနပလာဇာ (ဂိတ်-၂၅)။

တာမွေမြို့နယ်

ဦးထွန်းခင်အမှတ်(၁၀)၊ (၁၄၄)လမ်း။
မူလမော်လမြိုင်အမှတ်(၁၀)၊ (၁၅၅)လမ်း။
ဦးသွင်လှအမှတ်(၁၀)၊ အာသောကလမ်း။
ရွှေနဂါးဆေးဆိုင်အမှတ်(၁၀)၊ ဓမ္မဝိဟာရလမ်း။
အောင်မြတ်မင်းအမှတ် ၁၁/အာသောကလမ်း
ခြသေ့်အမှတ်(၁၂/၁၆)၊ ဩဘာလမ်း။
Win(TE2)အမှတ်(၁၃)၊ (၁၆၄)လမ်း။
Win mobileအမှတ်(၁၅)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း။
ကိုဇေယျာအမှတ်(၁၇)၊ (၁၅၅)လမ်း။
ကောင်းခန့်ကျော်အမှတ်(၁၇)၊ ဓမ္မဝိဟာရလမ်း။
ဒေါ်အေးဘုတ်အမှတ်(၁၇)၊ သိင်္ဂရွှေဝါလမ်း။
Bestအမှတ် ၁၀၀/ဗညားဒလ လမ်း
သီတာ(ကဖေး)အမှတ်(၁၀၂)၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း။
ကျောက်မြောင်းအမှတ် ၁၁၀/ကျောက်မြောင်းလမ်း
အောင်ဆုခြွေအမှတ် ၁၁၁/အရိုးကုန်း
ခင်နှင်းဦးအမှတ်(၁၂၁)၊ (၁၅၇)လမ်း။
ရတနာဝင်းအမှတ် ၁၂၂/ဆရာစံလမ်း
City Paradiseအမှတ်(၁၃၀)၊ မကြီးကြီးလမ်း။
ကိုအောင်၁၄၄ လမ်း။
ဦးအေးမင်းအမှတ်(၂၀)၊ ၁၅၇လမ်း။
ဦးရဲမြင့်အမှတ်(၁၉၀)၊ စက်မှု (၃)လမ်း။
ဆုမြတ်သဒ္ဒါအမှတ် ၂၀/၁၅၇ လမ်း
Min Mobileအမှတ်(၂)၊ (၁၃၂)လမ်း၊ မအူကုန်းရပ်ကွက်။
ဒေါ်အေးအေးရွှေအမှတ်(၂၀)၊ (၁၆၅)လမ်း။
Smart Mini Martအမှတ် ၂၀/သမိန်ဗရမ်းလမ်း
တီလုံးအမှတ် ၂၁/၁၆၆ လမ်း
ခေတ်ဆန်သူအမှတ်(၂၂)၊ မကြီးကြီးလမ်း။
‌ဒေါ် ရင်အုန်းအမှတ်(၂၃)၊ (၁၆၄)လမ်း၊ တာမွေ။
သုခချမ်းသာအမှတ်(၂၃)၊ ကျောက်မြောင်းဈေးလမ်း။
Happy Kiddyအမှတ် ၂၃/မှန်ရဝေလမ်း
လကမ္ဘာအမှတ် ၂၃/စက်မှု့(၄)လမ်း
ဦးခင်မောင်အမှတ်(၂၅)၊ တာမွေဈေးလမ်း။
နေလအမှတ်(၂၅/ခ)၊ ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်း။
ဆန်းသစ်ထူးအမှတ်(၂၈/ခ)၊ တာမွေဈေး။
ဦးစိန်လင်းအမှတ် ၂၉/A၊ ၁၆၄ လမ်း
ဦးစုအမှတ် (၃)၊ ၁၄၅ လမ်း၊
ဆန္ဒ အောင်အမှတ် ၃/အာသောကလမ်း၊ဌေးကြွယ်ရပ်ကွက်
မျိုးသုခအမှတ်(၃၁)၊ ကျောက်ရေတွင်းလမ်း။
Sun Powerအမှတ် ၃၃/ပွဲစားတန်းလမ်း
မေမေ့လက်ယာအမှတ်(၃၃၅)၊ ကျိုက္ကစံ လမ်းမကြီး
Superအမှတ်(၃၄)၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း။
ကောင်းဟိန်းအမှတ်(၃၇)၊ (၁၆၆)လမ်း။
Power Convenienceအမှတ်(၃၇/၃၉)၊ ကျောက်မြောင်းလမ်း။
ကျောက်နဂါးအမှတ်(၃၉)၊ သီတာလမ်း။
Smart Mobileအမှတ်(၄)၊ ဒဂုံလွင်လမ်း။
နှင်းကေသီအမှတ်( ၄ခ/၀၀၆)၊ နှင်းဆီလမ်း။
မော် မော်အမှတ်(၄)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း။
သီတာစိန်အမှတ် ၄၊ သီတာလမ်း
ပစ်တိုင်းထောင်အမှတ် ၄၀/ဗယသိဒ္ဓိလမ်း
ကိုဇော်လင်းအမှတ်(၄၁)၊ (၁၅၆)လမ်း။
လီလီချမ်း၄၄/အနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း
အောင်ဇေအမှတ်(၄၆)၊ (၁၃၅)လမ်း။
ရွှေရည်ဉအမှတ်(၄၈၃)၊ ခေမာသီရိလမ်း။
Star Jetအမှတ်(၅၁)၊ ပင်ရွှေညောင်လမ်း။
ဒေါ်မာလာအမှတ် ၅၃/ဉီးလွန်းလမ်း
အင်ကြင်းအမှတ်(၅၇)၊ သီတာလမ်း။
ရွှေရည်အမှတ်(၅၇၉)၊ လယ်ယာရွှေမြေလမ်း။
မခင်စန်းထွေးအမှတ် ၆/အာဇာနည်လမ်း
ဖြိုးအမှတ် ၆/ပုညဝတ်ထာနာလမ်း
ညွှန့်ညွှန့်အမှတ်(၆၂၂)၊ အနတ္တဂုဏ်ရည်လမ်း။
ဦးတင်မောင်အမှတ်(၆၇)၊ (၁၃၄)လမ်း။
အန်တီစန်းအမှတ်(၆၈)၊ စက်မှုရတနာလမ်း။
ပန်းသဇင်အမှတ်(၆၈၁)၊ ရာဇသင်္ကြန်လမ်း။
လင်းသုခအမှတ် ၆၈၁/A၊ရာဇသက်ြန်လမ်း
ဖြိုးပြည့်သုခအမှတ်(၆၉၄)၊ ကမ္မဌာန်းလမ်း။
အောင်ခန့်ပိုင်အမှတ်(၇)၊ ၆လွှာ၊ သူကြွယ်လမ်း။
Electronအမှတ် ၇/မဂ္ဂင်လမ်း
မြင့်မိုလ်တောင်အမှတ်(၇၀)၊ ကျောက်မြောင်းလမ်း။
နေရာသစ်အမှတ်(၇၁)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး။
ထိုက်ထိုက်အမှတ်(၇၁)၊ မြို့ပတ်(၉)လမ်း။
ပိုင်ပိုင်အမှတ် ၇၃၂/မာလာနွယ် လမ်း
မိုးစတိုးအမှတ်(၇၆)၊ ဩဘာလမ်း။
Z.com(Mobile)အမှတ်(၇၆၈)၊ ဒဂုံလွင်လမ်း။
FMGအမှတ်(၇၈)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း။
ရွှေကျီးမင်းအမှတ်(၇၉)၊ အရိုးကုန်းလမ်း။
Sunnyအမှတ်(၈)၊ (၁၆၇)လမ်း။
လပြည့်ဝန်းအမှတ် ၈၂၃/သမာဓိလမ်း
မဟာမိတ်အမှတ်(၈၂၉/ခ)၊ သမ္မာဓိလမ်း။
မုံရွာအမှတ် ၈၃၊ မလွှကုန်းလမ်း
မေနှင်းဆီအမှတ်(၈၃၃)၊ လယ်ယာရွှေမြေလမ်း။
ခင်ခင်ငြိမ်းအမှတ်(၉/၁၀)၊ သတိပဌာန်အောက်လမ်း။
Home Care Martအမှတ်(၉၀)၊ မင်းလမ်း။
အေးရိပ်သဇင်အမှတ်(၁၁၇၈)၊ သမာဓိလမ်း။
ATTတိုက်(က/၃)၊ အခန်း(၀၀၇)၊ ဗညားဒလလမ်း။
မဆွေဆွေဝင်းကျားကွက်သစ်လမ်း။
ဒေါ်သန်းတင်ကျောက်မြောင်းလမ်း
Ozoneကျောက်မြောင်းလမ်း
ကိုကြည်စိုးမေတ္တာညွန့်ဈေး။
ခေတ်သစ်လွင်ပုသိမ်ညွန့်(၃)လမ်း။
ဆန်းသစ်လွင်အခန်း(၀၀၂)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး။
လင်းသုခရွှေဝါလမ်း။
ဉီးသိန်းမြင့်အောင်သမ္မာဒိဠိလမ်း။
ကောင်းထိုက်အနောက်ဗဟိုလမ်း။

ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်

Di Giအမှတ် ၁၁၊လိပ်ကန်လမ်း
မသန္တာရွှေအမှတ် ၁၁၅/၁၁၇,၈လွှာ၊၅၁ လမ်း
မအေးသန္တာခင်အမှတ် ၁၂/C,၃လွှာ,၅၅လမ်း
မဟာအမှတ်(၁၃)၊ ရေကျော်။
အန်တီဝင်းအမှတ်(၁၄၄/B),ကွမ်းဈေးတန်းလမ်း
ထွန်းစတိုးအမှတ်(၁၄၄)အောက်,ပုစွန်တောင်လမ်း
KM Mobileအမှတ် ၁၅/ သန့်ဇင်လမ်း
မခိုင်မာအမှတ်(၁၆၂/၁၆၄)၊ (၅၁)လမ်း၊ ပုစွန်ထောင်မြို့နယ်။
ဆေးမြို့တော်အမှတ်(၁၈)၊အိမ်ကြီးလမ်း
Venusအမှတ် ၂၀၇/ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
အောင်မေတ္တာအမှတ်(၂၁)၊ ကုန်ဈေးတန်းလမ်း၊ ပုစွန်ထောင်မြို့နယ်။
ပြည့်ဝအမှတ် ၂၁၇ ၊ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
Sandarအမှတ် ၂၃၊ဉီးရွှေဂန်းလမ်း
C & G၂၆/A,ဉီးရွှေဂန်းလမ်း
123mobileအမှတ်(၂၈)၊ မြေညီထပ်၊ အထက်ပုစွန်ထောင်လမ်းမကြီး။
36အမှတ်(၃၆)၊ ရေကျော်လမ်း။
ချန်ပီယံ၃၈/အထက်ပုစွန်တောင်လမ်း
သီရိအမှတ် ၄၀၊လိပ်ကန်လမ်း
အမေ၄၀၀/အောက်ပုစွန်တောင်လမ်း
ထွန်းအမှတ် ၄၄၁,အောက်ပုစွန်တောင်လမ်း
အောင်အမှတ် ၄၅၊ ၅၅ လမ်း
Super Starအမှတ် ၄၅ ,၅၅နှင့်၅၆လမ်းထောင့် ၊အနော်ရထာလမ်း
မအိအိ၅၂/ဝတ်ကျောင်းလမ်း
ရွှေလဒ်စံအမှတ်(၅၃/ဂ)၊ (၅၆)လမ်း။
ပုဇွန်တောင်၅၄ လမ်း၊အလယ်ဘလောက်
ရွှေစင်အမှတ် ၆၁၊ ၅၄ လမ်း
ခေတ်ဆန်သူ၆၁/ အိမ်ကြီးလမ်း။
မစိုးစိုးခိုင်၆၃/မြောင်ကြီး လမ်း
မြင့်အမှတ် ၆၉၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ပုစွန်တောင်မြို့နယ်
ထွန်းသစ်အမှတ်(၇)၊ ကျီတော်လမ်း။
ရတီအမှတ် ၇/ရေကျော်လမ်း
ရွှေလှေကားအမှတ် ၇၁,ဗိုလ်ချုပ်လမ်း,၅၀ နှင့်၅၁ လမ်းကြား
ရွှေစင်လင်းအမှတ်(၈)၊ ရေကျော်။
ကံ့ကော်အမှတ်(၉/၁၇)၊ အခန်း(၁)၊ အနော်ရထာလမ်းမကြီး။
Excellentအမှတ်(၉၃)၊ ရေကျော်။
Sun Flowerဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
ကိုကျော်ဝင်းတိုက် ၁၁၊အခန်း ၈၁/၈၅၊အနော်ရထာလမ်း
ဝင်းသူဇာအိမ်ကြီးလမ်း
ဧကရီစံအောက်ပုစွန်တောင်လမ်း
မြနန်းစံပုစွန်တောင်ဈေး
One Starတိုက် ၆,အခန်း ၁၀၇, အောက်ပုစွန်တောင်လမ်း

ဗဟန်းမြို့နယ်

မစန်းစန်းမော်အမှတ် ၁၀/မဂ်လာ သိဒ္ဓိလမ်း
Mobile City၁၈၅/ဉီးချစ်မောင်လမ်း
E Services၁၈၉/ဉီးချစ်မောင်လမ်း
မိဘ မေတ္တာအမှတ် ၂/ဉီးဖိုးရွှေလမ်း
ကောင်းထိုက်၂၁/မဂ်လာသိဒ္ဓိလမ်း
မသန်းသန်းဦး၂၃/ဗိုလ်ဗထူး လမ်း
Happy Kiddy၂၃/မှန်ရဝေလမ်း
ရွှေအုပ်အမှတ် ၂၄/ မြလမ်း
မနီလာ၂/က,ဉီးကျော်ဖေလမ်း
အောင်ကောင်းစံ၃/ဓမ္မပါလ လမ်း
ဓူဝံ(2)အမှတ် ၃၂/ပတ္တမြားလမ်း
ကောင်းထက်သာ၄/က,ဉီးကျော်ဖေလမ်း
အမေ့အိမ်၅/မေယုလမ်း
ငွေဇင်ယော်အမှတ် ၅/၁၆,နိဗ္ဗာန်လမ်း
မမွန်မွန်အောင်အမှတ် ၆/ဓနသိဒ္ဓိလမ်း
ရွှေသပြေ၆၅/အနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း
ရွှေစည်အမှတ် ၈၅/ရေတာရှည်လမ်းဟောင်း
ကိုဇော်မြင့်၈၆/အနောက်ဗဟိုလမ်း
ကျော်အမှတ် ၉၀/ရေတာရှည်လမ်းသစ်
မေကဗျာအမှတ် ၉၁/ပတ္တမြားလမ်း
မေစတိုးတိုက် ၄/အခန်း ၁,ရွှေဂုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ
ကိုညီတိုက် ၄/အခန်း ၅,ရွှေဂုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ
သီသီမြင့်တိုက် ၇/အခန်း ၃,ရွှေဂုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ
နေလအရှေ့ဈေးဟောင်းလမ်း
ဓူဝံငမောက်လမ်း
မဟာစာပေငမောက်လမ်း
စွမ်းငမောက်လမ်း
KMအနောက်အာဇာနည်လမ်း
Myanamr TV-1ရေတာရှည်လမ်းဟောင်း

ရန်ကင်းမြို့နယ်

လီလီကျော်အမှတ် ၁/စက်မှု့လမ်း
မြတ်သရဖူအမှတ် ၁၁၅၄/ကန်ဘဲ့ဘူတာရုံးလမ်း
မိုးယံအမှတ် ၁၁၇/ရန်ကင်းလမ်း
မပန်ပန်ဦးအမှတ် ၁၁ B/မြဝတီလမ်း
7 Starအမှတ် ၁၂၃၃/ကန်ဘဲ့ဘူတာရုံလမ်း
Sun Mobileအမှတ် ၁၂၈၅၊သစ္စာလမ်း
မနီ၁၃/က,ထင်းရှုးမြိုင်လမ်း
မော်ကျွန်းအမှတ် ၁၃၀.အခန်း၅,ရန်အေးလမ်း
သစ္စာအမှတ် ၁၄/၄ A၊သစ္စာလမ်း
Face၁၄၆/ရန်ကင်းလမ်း
သန့်ရတီအမှတ် ၁၅/ကန်ဘဲ့ဘူတာရုံးလမ်း
ကြိုးကြာအမှတ် ၁၆,သစ္စာလမ်း
နေလ၁၆၄/A ,ကန်ဘဲ့လမ်း
BKအမှတ် ၁၈၉ကန်ဘဲ့ဘူတာရုံးလမ်း
စိန်အမှတ် ၂၀/အရိယာမဂ္ဂင်လမ်း,၁၄ရပ်ကွက်
မြနဂါးအမှတ် ၂၀၃/ရန်ရှင်းလမ်း
ဘုရင်မအမှတ် ၂၁၀/ရန်ကင်းလမ်း
Empressအမှတ် ၂၁၇/ရန်ငြိမ်းလမ်း
ရှင်မေအမှတ် ၂၂၀,အရိယာမဂ္ဂင်လမ်း
ငွေတံခါးအမှတ် ၂၃၀/ရွှေယင်းမာ လမ်း
ဘဝသစ်၂၅/ကန်ဘဲ့ဘူတာရုံးလမ်း
ဦးသန့်ဇင်မောင်၂၆၉/၁၀,ရန်အောင် ၆လမ်း
AZအမှတ် ၂၈၃,သစ္စာလမ်း
G-31၃/၇၃,၇၄ ရန်ကင်းမြို့မဈေးလမ်း
ကိုလှမျိုးအမှတ် ၄/၂/၆၄,စိုက်ပျိုးရေးလမ်း
ကိုလှဌေးအမှတ်၄/၂/၆၄၊ စိုက်ပျိုးရေးလမ်း။
၂၉၂၅၇၄/နှင်းဆီလမ်း
ဖြူစင်သန့်၅၉၇/နှင်းဆီလမ်း
ဖိုးဝ၆၆/ကန်ဘဲ့ဈေးလမ်း
မိုးကောင်းအမှတ် ၇/သစ္စာလမ်း
မနိုင်နိုင်ဦးအမှတ် ၇၄/စိုက်ပျိုးရေးပဒေသာ လမ်း
အာရုံသစ်အမှတ် ၉/ဝါဝါဝင်းအိမ်ယာ,ရန်အေးလမ်း
နွေပန်းချီဘောက်ထော်ဘူတာရုံလမ်း
ဇော်နိုင်ဦးတိုက် ၁,ဝါဝါဝင်းအိမ်ရာ
ဖြူကန်ဘဲ့ဘူတာရုံးလမ်း
ဒေါ်ရီရီသိန်းကန်ဘဲ့ဘူတာရုံးလမ်း
မလင်းလင်းသစ္စာလမ်း
ခိုင်ဆေးဆိုင်သစ္စာလမ်း
ထွန်းအထက(၂) ,ရန်ကင်းလမ်း
မင်းမင်းရန်အောင် ၆လမ်း

ဒလမြို့နယ်

ကိုမျိုးထွန်းလင်းအမှတ် ၁၁၀/ မဟာဗန္ဓုလ လမ်း
အဖေ့မေတ္တာအမှတ် ၁၁၉၄/ကမာကစစ် ရပ်ကွက်,ဒလ
မပိုးအိဖြူအမှတ် ၆/၅၃၀,ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း
အောင်စိုးထက်အမှတ် ၉၇၄/ခ၊ ဉီးအောင်ဇေယျ ၈လမ်း

တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်

Modern Mobileအမှတ် ၁၀/မေတ္တာလမ်း၊၁၂ ရပ်ကွက်
ဧကရီမွန်အမှတ် ၁၀၃၂/သမာဓိ လမ်း၊ ၄ရပ်ကွက်
ဆုအိမ်အမှတ် ၁၀၃၅/ရာသဝတီလမ်း,၁၃ ရပ်ကွက်
Conn Pitအမှတ် ၁၀၃၅/သမာဓိလမ်း၊၄ ရပ်ကွက်
ဒေါ်မေနုအမှတ်၁၀၈၅/ရာဇသူရလမ်း၊ ၇ရပ်ကွက်၊တောင်ဉက္ကလာ။
M.M.A (U Thurain)အမှတ် ၁၂/သုမဂ်လာလမ်း၊၁၀ ရပ်ကွက်
ဝမ်းနိုင်းအမှတ် ၁၂/B၊သံသုမာလမ်း
မသူဇာအမှတ် ၁၃၉/အနော်မာ ၁လမ်း၊၁၃ ရပ်ကွက်
ခိုင်မြဲအမှတ် ၁၅၈/A၊အင်းဝလမ်း၊၆ရပ်ကွက်
ပစ်တိုင်းထောင်အမှတ်၁၆၉/A,ရာဇသက်ြန်လမ်း၊၁၁ ရပ်ကွက်
ဓမ္မရာဇာအမှတ် ၁၈၈/ဓမ္မရာဇာ လမ်း၊၁၀ရပ်ကွက်
မဆုလဲ့လင်းအမှတ် ၂၄၄/ ၃လွှာ၊မင်းရဲကျော်စွာ ၂လမ်း၊၇ရပ်ကွက်
မိဘမေတ္တာ၂၅၄၊ဓမ္မရာဇာ ၂၇ လမ်း၊ ၁၀ရပ်ကွက်
မအိအမှတ် ၄၄၃၊အင်းဝ ၅လမ်း၊၆ရပ်ကွက်
ပိုင်ပိုင်၄၅/ဗြမာရ်စို လမ်း၊၇ ရပ်ကွက်
မယမင်းကေခိုင်အမှတ် ၄၅၂/၁လွှာ၊သုတ ၂လမ်း၊၄ရပ်ကွက်
မသက်အမှတ် ၄၅၅/ကောလိယလမ်း၊၁၃ ရပ်ကွက်
ဖလန်းဖလန်း၄၉/ဗြမာရ်စို လမ်း၊၇ရပ်ကွက်
ကိုထွတ်၅၂/A၊မြင်သာ ၂လမ်း၊၁၅ ရပ်ကွက်
ဒီဇင်ဘာအမှတ် ၅၉၂/B၊မေတ္တာလမ်း၊၁၂ ရပ်ကွက်
မဟာနွယ်၆/A၊ဓမ္မရာဇာ လမ်း၊ ၁၀ရပ်ကွက်
Z N (mobile)အမှတ် ၆၄၁/ဝရုဏာလမ်း၊၁၃ ရပ်ကွက်
ထူးကဲအမှတ် ၆၄၃/ဝရုဏာလမ်း၊၁၃ ရပ်ကွက်
သံလွင်ချိုအမှတ် ၇/မေတ္တာလမ်း၊၁၂ရပ်ကွက်
အောင်နဝင်းအမှတ် ၇၂၉၊အာသောက ၂လမ်း၊၁၀ ရပ်ကွက်
မနိုင်အမှတ်၇၈၆/ကျော်သူ၂၁လမ်း၊ ၉ရပ်ကွက်၊ တောင်ဉက္ကလာ။
Guidingအမှတ် ၈/သစ္စာလမ်း
ဟံသာမွန်အမှတ် ၁၂/သုမဂ်လာလမ်း၊၁၀ ရပ်ကွက်
မသီရိ၈၃၆/ ၂၀ လမ်း၊၇ရပ်ကွက်
ဘုန်းပြည့်အမှတ် ၉၃၇/ကျော်သူလမ်း
လေပြေအမှတ် ၉၈/အနော်မာ ၂လမ်း၊ ၁၃ရပ်ကွက်
ဇေယျာမိတ္တူအမှတ် ၉၉၆/ ဇေယျာလမ်းနှင့် ဇေယျာ ၁၆လမ်း၊ ၁၀ရပ်ကွက်၊ တောင်ဉက္ကလာပ။

မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်

KK One Star(2)အမှတ် ၁၀၁၉/ ဘုမ္မာ(၁၄)လမ်း/(ည)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဉက္ကလာပ။
ကိုမြတ်စိုးအမှတ် ၁၀၂၃/ သီတာလမ်း၊ မြောက်ဉက္ကလာ၊ ရန်ကုန်။
ဉီးသောင်းအေးအမှတ် ၁၀၆ /အောင်မင်္ဂလာလမ်း။
နဂါးနီအမှတ် ၁၁၀၂/ သုမာလာ ၅လမ်း။
ပြည့်သျှန်အမှတ်၁၁၆/သုဓမ္မာလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဉက္ကလာပ။
မနီနီအမှတ်(၁၂၇၅)၊ သုဇိတ္တာ(၄)လမ်း။
Classicအမှတ် ၁၃၇/ ခေမာ ၄လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
ဇော်ကြီးအမှတ်(၁၄/ခ)၊ သစ္စာပန်းလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
ဒေါ်မုန်းအမှတ် ၁၇၄/ အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊တံတားကြီးရပ်ကွက်။
အမေ့အိမ်(စတိုး)အမှတ် ၁၈၁/ သုဓမ္မာလမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
ကောင်းကင်မိုးအမှတ် ၁၈၄/ သုနန္ဒာ ၆လမ်း။
လဝန်းအမှတ် ၁၉၉ သုဇိတာ လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
နန်းသပြေအမှတ် (၂/က)၊ ခေမာသီလမ်း၊ (ဆ)ရပ်ကွက်။
1starအမှတ် ၂၀/ ဉဇ္ဇနာလမ်း။
ချိုလွင်လွင်(စတိုး)အမှတ် ၂၀၈/ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ၁ရပ်ကွက်၊ ဝေဘာဂီမြို့သစ်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
စည်းစိမ်အမှတ်၂၁၈/ ခွာညို ၁လမ်း၊ မြောက်ဉက္ကလာ။
ရွှေပုဇွန်အမှတ် ၂၅၆ / သုနန္နာလမ်းမကြီး၊ (ဋ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
ကိုထိုက်(စတိုး)အမှတ် ၂၆၈/ မေရတနာ ၅လမ်း၊ (ခ) ရပ်ကွက်။
5 Kအမှတ်(၃/ခ)၊ သစ္စာပန်းလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဉက္ကလာပ။
AMK(mobile)အမှတ် ၃၁၀၊ သုနန္နာလမ်းမကြီး၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
မစန်းစန်းဌေးအမှတ် ၃၂၁/ ခေမာကျောင်းလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
ရီမွန်အမှတ် ၃၅၂/ သဇင်လမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
ရွှေအိမ်မက်အမှတ်၄၃/မြရတနာ(၁၀)လမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
ဒေါ်မာမာစိန်(စတိုး)အမှတ် ၅၂၁/ နွယ်သာဂီ ၄လမ်း၊ (က)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဉက္ကလာပ။
ထိန်းထိန်းလင်းလတ်အမှတ် ၅၃၁၊ မေဓာဝီလမ်းမကြီး၊ ရန်ကုန်။
OK Mobileအမှတ် ၅၄/ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း။
ရွှေကြယ်စင်အမှတ် ၅၄၀၊ မေဓာဝီလမ်း။
မစန္ဒာအမှတ် ၅၅/ တေဇလမ်း၊ ကြံခင်းစုရပ်ကွက်။
မြတ်ဆုလှိုင်အမှတ် ၅၅၇/ မေဓာဝီလမ်း။
ဆု(လျှပ်စစ်စတိုး)အမှတ် ၅၇၅၊ အိန္နြာ ၉လမ်း၊ (ဋ) ရပ်ကွက်။
ရှင်းသန့်အမှတ် ၅၇၅၊ အိန္နြာ ၉လမ်း၊ (ဋ) ရပ်ကွက်။
မသင်းအမှတ် ၅၈/ မေယုလမ်း။
ဉီးတင်ဝင်းအမှတ် ၅၉၁/ ခေမာကျောင်းလမ်း၊ (ဌ) ရပ်ကွက်။
မသန္တာအမှတ် ၅၉၇/ သုနန္နာ ၅လမ်း၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
ကိုမြတ်အမှတ် ၆၂၁/ ဧရာ ၁၄လမ်း၊ (ည)ရပ်ကွက်၊မြောက်ဉက္ကလာပ။
နှင်းပွင့်အမှတ်၆၆၄/ နီလာ ၆လမ်း၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
ပုဂံပန်းအမှတ် ၇၃၆/ ပုဂံလမ်း၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ်၊ မြောက်ဉက္ကလာပ။
ဒေါ်ခင်နှင်းဆီအမှတ် ၉၂ / ဇီဇဝါလမ်း၊ ၂ရပ်ကွက်။
လင်းရောင်သစ်အမှတ် ၉၃၂/ သော်ကလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်။
ခင်ဝသုန်အမှတ် ၉၉၆/ သုဇိတာ ၂လမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်။
ကိုကျော်မင်းထွန်းအိန္နြာ ၄လမ်း။
ဒေါ်ဝင်းစိန်သုဓမ္မာလမ်း။
Mega(Mobile)သုဓမ္မာလမ်း၊ရန်ကုန်။

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်

ကံကော်မြိုင်အမှတ် ၁/အောင်ဇေယျလမ်း၊ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်
ပညာပွင့်လင်းအမှတ် ၁/အောင်ဇေယျ ၅လမ်း၊၁၆/၄ရပ်ကွက်
မလှလှနွယ်အမှတ် ၁၊ငမိုးရိပ် ၃ လမ်း
Lavendarအမှတ် (၁၀၉/၂)၊ ကမာကြည်လမ်း၊ သုဝဏ္ဏ ၂၉ ရပ်ကွက်
ကိုဖြိုးသူရိန်အမှတ် ၁၂၊ရိပ်သာလမ်း၊လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်
ကိုမာအမှတ် ၁၃၀၊လွပ်လပ်ရေးလမ်း၊ဂ ရပ်ကွက်
ရွှေအမှတ် (၁၃၆)၊ လွတ်လပ်ရေးလမ်း၊စံပြရပ်ကွက်
ယုဇနအမှတ် ၁၄၊ လွပ်လပ်ရေးလမ်း၊ဂ ရပ်ကွက်
ဒေါ်မြင့်ကြည်အမှတ် ၁၆၊လွတ်လပ်ရေးလမ်း၊၁၆/၄ ရပ်ကွက်
ဝင်းလဲ့အမှတ် ၁၇၊ပြည်တော်အေးလမ်း၊လေးထော့ကန်ရပ်ကွက်
ကောင်းမြတ်၂၀ / အောင်ဇေယျာ ၆ လမ်း / ရန်ကုန်မြို့သစ်ရပ်ကွက်
ကိုထက်အောင်ကျော်အမှတ် ၂၄၈၊ဇေယျသုခလမ်း ၊၂၅ ရပ်ကွက်
ကိုလင်းလင်းအမှတ် ၂၅၊ရေနံသာလမ်း ၊၂၄ ရပ်ကွက်
ကောင်းအမှတ် ၂၆၊အောင်ဇေယျ လမ်း၊ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်
Family Careအမှတ် ၂၈၂၊ကန့်ကော်လမ်း
ငြိမ်းအမှတ် ၃၂၊ရေနံ့သာလမ်း၊၂၄ ရပ်ကွက်
ကန်တလူအမှတ် (၃၃)၊ ပြည်တော်အေးလမ်း၊ ၁၆/၄ ရပ်ကွက်
ဦးခင်ဇော်အမှတ် ၃၆၅ ၊ဇာဝေယာ လမ်း
သက်ြန်မိုးအမှတ် ၄၃၂၊ဘုရင်နောင့်၃ လမ်း၊ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်
ပြည့်စုံအမှတ် (၄၇၃/B)၊ အောင်တာပြည်လမ်း (၁) လမ်း၊ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်
ခိုင်စံပယ်ဝေအမှတ်၅၂၆/က၊အောင်သပြေလမ်း၊ကြီးပွားရးရပ်ကွက်
စုမြတ်မွန်အမှတ် ၅၃၊ဘုရင်နောင့်လမ်း၊ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်
ကိုစိုးကြီးအမှတ် ၅၉၊ဂမုန်းလမ်း၊၁၆/၄ရပ်ကွက်
ဉီးစိုးလှိုင်အမှတ် (၅၉၂)၊ ငမိုးရိပ် (၄) လမ်း၊ ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်
ဇော်အမှတ် ၆၆၊ နှင်းဆီကုန်းလမ်း၊နှင်းဆီကုန်းရပ်ကွက်
Lady Sisterအမှတ် ၆၇၊စံပြ ၆လမ်း၊စံပြရပ်ကွက်
တက်လမ်းအမှတ် ၆၈၁၊ငမိုးရိပ် ၃လမ်း၊ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်
မသီတာအမှတ် (၇၂၂)၊ ငမိုးရိပ် ၃လမ်း၊ ၁၆/၄ ရပ်ကွက်
နိူင်လင်းအမှတ် ၈၂၊ သံသုမာလမ်း၊သုဝဏ္ဏ ရပ်ကွက်
ဒေါ်အေးအေးမော်အမှတ် ၉၀ ၊စံပြ ၆ လမ်း၊စံပြရပ်ကွက်
Kyaw မိသားစုအမှတ် ၉၂၊နှင်းဆီကုန်းလမ်း၊၁၆/၄ ရပ်ကွက်
ဟာမိုနီအောင်ဇေယျလမ်း၊ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်
မအေးမာအမှတ် ၁၂၂/B၊မေတ္တာလမ်း၊တွတ်ဝိုင်းကြီးရပ်ကွက်
CMMလေးထောင့်ကန်လမ်း၊လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်
ခင် စတိုးပတ္တမြား လမ်း၊
M. Mobileဝါဆိုဦးလမ်း
စွယ်တော်ရေနံသာလမ်း၊၂၄ ရပ်ကွက်

မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်

ရွှေက္ကိုလ်၁၂၄၅၊ ဗိုလ်မင်းနောင်လမ်း၊ ၄၃ ရပ်ကွက်ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း
DG (mobile)အမှတ်(၁၉၆)ပင်လုံလမ်း ၃၅ ရပ်ကွက်
ခွန်းဆင့်သွန်းအမှတ် (၂၁) ဗိုလ်ဇင်ယော်လမ်း၊ ၃၀ ရပ်ကွက်၊
Pharmacy Houseအမှတ် ၉၄၁ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၄၃ ရပ်ကွက်
I fixဗဟိုလမ်း၊၄၁ ရပ်ကွက်
All Chelငွေပုလဲလမ်း။ ၃၅ ရပ်ကွက်

လှိုင်မြို့နယ်

ဉီးစိန်လင်းအမှတ် ၁/၁၁၅၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ HGY
ကောင်းဆက်အမှတ် ၁၀၊ မာလာမြိုင် ၇ လမ်း၊
အင်ကြင်းအမှတ် ၁၀၄၊ သီရိမြိုင် ၉ လမ်း၊ HGY
ဒေါ်ချိုချိုမာအမှတ် ၂၁၃၊ အောင်မေတ္တာ ၄ လမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်
Kyaw Mobileအမှတ် ၂၇၊ ပန်းခြံကျောင်းလမ်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်
ကိုစန်းဝင်းအမှတ် ၃၀၊အောင်မေတ္တာ လမ်း
ငြိမ်းအမှတ်(၄၅)လှိုင်ဘူတာရုံလမ်း,၁ ရပ်ကွက်.လှိုင်မြို့နယ်
2 Friendအမှတ် (၅၆)၊ ဇေယာသီလမ်း၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်
5 Mobileအမှတ် ၈၊ မာလာမြိုင် ၅ လမ်း၊ ၁၆ရပ်ကွက်
ဝိုင်းကြိုက်ဓမ္မာရုံလမ်း,၁၀ ရပ်ကွက်,လှိုင်မြို့နယ်
ဖူးပွင့်အရှေ့ဗဟိုလမ်း
ဖူးသစ်စမဲဇီကုန်းလမ်း၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်
စိန်မြသီရိမြိုင်လမ်း

အင်းစိန်မြို့နယ်

Galaxy Mobileအမှတ် ၁၊ မြောင်းကြီးလမ်း၊ မြို့သစ် က/ခ ရပ်ကွက်၊
ရွှေကျားလေးအမှတ် ၁၊ သီရိလမ်း၊ အင်းစိန်။
ဇင်းနစ်အမှတ် ၁/ခ၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်။
မချောချောအမှတ် ၁၀၊သီရီ လမ်း၊ပိန္ဒဲကုန်းအ​ရှ့ေလမ်း
ဒေါ်ချိုဗောဓိညောင်ပင်လမ်း။
တံခါးစိမ်းအမှတ်(၂ခ/၁၁၃)၊ မြေညီထပ်၊ ရွာမရပ်ကွက်အနောက်၊ အင်းစိန်။
ဘေဘီဇန်အမှတ်၁၁၈၄၊ယိုးဒယားစျေးလမ်း၊တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်
ဒေါ်အေးအေးနွယ်အမှတ် ၁၂၈/ သီရိမင်္ဂလာ ၁လမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်။
S Powerအမှတ်၁၅၊ လိူင်မြစ်လမ်း၊အလယ်ကမ်းနားရပ်ကွက်
ကိုဇင်မင်းဉီးဇမ္ဗူရတနာလမ်း၊ အင်းစိန်။
နွယ်လေးအမှတ် ၂၂၇၊ က ၇ လမ်း၊ အင်းစိန်။
နိုးနိုးဗောဓိညောင်ပင်လမ်း။
အောင်ပြည့်စုံအမှတ် ၂၃၇၊ (က)၇လမ်း၊ မြို့သစ် က/ခ ရပ်ကွက်၊အင်းစိန်။
မသူသူနိုင်အမှတ် ၂၆၊ သီရိလမ်း၊ အင်းစိန်။
Top Oneအမှတ် ၂၇၅၊ (က) ၇လမ်း၊ မြို့သစ် က/ခ ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်။
သဇင်အမှတ် ၂၉၊ အရှေ့ကွက်သစ် ၁ လမ်း။
ငွေချယ်ရီအမှတ် ၃၃/၆၄၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်
ထာဝရမိတ်ဆွေအမှတ် ၃၇၀၊ (က) ၉လမ်း၊ မြို့သစ် က/ခ ရပ်ကွက်၊အင်းစိန်။
ဒေါ်တင်တင်နွယ်သီရိမင်္ဂလာ ၂ လမ်း။
မလေးအမှတ်၅၊သီရီ လမ်း၊ပိန္ဒဲကုန်းရပ်ကွက်
ဉီးမောင်အေးအမှတ် ၅/၆၁၊ လှိုင်မြစ်လမ်း၊ ဈေးကုန်းအနောက်ရပ်ကွက်၊
ဒေါ်စမ်းမြင့်အမှတ် ၅၁၊ ဝါဉီးလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်။
သော်တာဝင်းအမှတ် ၅၁၇၊ မင်းစေတီလမ်း၊ ရွာမရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်။
အောင်ကောင်းမြတ်အမှတ် ၅၈၇၊မင်းစေတီလမ်း၊ရွာမအနောက်ရပ်ကွက်
မေတ္တာရေကြည်အောက်မင်္ဂလာဒုံ။
ကိုထွန်းအမှတ် ၆၉၊ရာကျော် ၂လမ်း၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်
ပွင့်ဉီးအမှတ် ၇၇၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊မြို့သစ် က/ခရပ်ကွက်၊အင်းစိန်။
ဉီးဌေးနိုင်အမှတ် ၈၁၊ခ (၄)လမ်း၊မြို့သစ် က/ခ ရပ်ကွက်
J 7အမှတ် ၈၂၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊မြို့သစ် က/ခရပ်ကွက်
မချိုမာအမှတ်၈၃၁၊ရွာလယ်လမ်း စဥ့်ကူးရပ်ကွက်
ကိုဇော်အမှတ် ၉၉၊ငစိန်လမ်း ၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်

မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

ဝါဝါဝင်းအမှတ် ၁/အခန်း -၄ ၊သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊၂ရပ်ကွက်
စိုပြေအမှတ် ၁၆၁/A၊ရေစက်လမ်း၊၈ရပ်ကွက်
မြတံခွန်အမှတ် ၂/၂လမ်း၊၁ ရပ်ကွက်
ရွှေအမှတ် ၂၂၉/၁၂လမ်း၊၁ရပ်ကွက်
အောင်ပန်းအမှတ် ၂၇၊သမိုင်းမြို့သစ် ၁လမ်း၊၁ရပ်ကွက်
ဉီးမောင်အမှတ် ၄/၆၄၊အောင်မဂ်လာ ၁လမ်း၊၄ရပ်ကွက်
မဇင်နွယ်ဦးအမှတ် ၄/၁၁၅၊အောင်မဂ်လာကျောင်းလမ်း၊၄ရပ်ကွက်
အောင်အမှတ် ၄၀၀/တပင်ရွှေထီးလမ်း၊၁ရပ်ကွက်
ဦးထွန်းမောင်အမှတ် ၄၁/ အောင်မေတ္တာလမ်း၊၂ရပ်ကွက်
ကိုကျင်ဝှက်အမှတ် ၅၃၁၊အောင်မြေသာလမ်း၊၂ရပ်ကွက်
ရွှေနန်းသူအမှတ် ၇၇၅၊ ၃လမ်း၊၁ ရပ်ကွက်
ကိုကြည်စိုးအမှတ် ၉၂၊မနော်ဟရီ လမ်း
သန့်ဇင်အမှတ် ၉၄/ဗဟိုလမ်း၊၂ရပ်ကွက်
ရဝေဂန္ဓာမာလမ်း

လှိုင်သာယာမြို့နယ်

အေးစတိုးအမှတ် ၁၇၄၅/က၊ကျန်စစ်သားလမ်း၊၁၉ ရပ်ကွက်
ကိုကျော်မြင့်အမှတ် (၇၄၄/A),ဉီးပုညလမ်း၊၁၄ ရပ်ကွက်

အိမ်ရာ

T&C Mini Martအမှတ်၁၁၃/၂(က)၊ မြေညီထပ်၊ဖန်ချက်စက်လမ်း၊မုဒိတာအိမ်ယာ ၂၊အနောက်ရွာမ
ကြယ်စင်လင်းအမှတ် ၃၁/အခန်း-၀၀၂၊မြေညီထပ်၊သမ္ဗူလလမ်း၊ထီးလှိုင်ရှင်အိမ်ယာ၊လှိုင်သာယာ
ကောင်းခန့်တိုက် ၅,အခန်း၀၀၁၊၂၂ ရပ်ကွက်၊ဧရာဝဏ်လမ်း၊ကွေ့မအိမ်ယာ၊တောင်ဒဂုံ
ထာဝရကောင်းအမှတ် ၈/အခန်း ၀၀၂၊ရန်ကြီးအောင်လမ်း၊တောင်ဒဂုံ
ချယ်ရီဇော်တိုက်၁(က),အခန်း-၀၀၃၊မြေညီထပ်၊သစ္စာလမ်း၊ရှုခင်းသာရပ်ကွက်၊ရှု့ခင်းသာအိမ်ယာ
ရွှေသီဟအမှတ် ၂(ခ)၊ မြေညီထပ်၊မင်းရှင်စောလမ်း၊၈ ရပ်ကွက်၊ကျန်စစ်မင်းအိမ်ယာ၊လှိုင်သာယာ
ဒေါ်သူဇာတိုက် ၄/အခန်း ၀၀၂၊မြေညီထပ်၊အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ဗဟန်း

အမရပူရမြို့နယ်

ပြည့်ဖြိုးစံကွက်သစ်ဈေး ၊တိုးချဲ(၁) ၊စစ်-မန်းလမ်းအနီး အမရပူရမြိုနယ်
အောင်ပြည့်စုံကွက်သစ် ရတနာပုံကျောင်းလမ်း စစ်-မန်းလမ်းအနီး အမရပူရမြိုနယ်
Honeyကွက်သစ်လမ်းနှင့် မြတ်လေးလမ်းကြား၊ အမရပူရမြို့နယ်။
အင်းကြင်းမွှေးကွက်သစ်လမ်းနှင့် မြတ်လေးလမ်းကြား၊ အမရပူရမြို့နယ်။
ရွှေပြည်အောင်ကျန်တန်လမ်း
မနေခြည်ကွက်သစ်ဈေး ၊မြတ်လေးလမ်း ၊အမရပူရမြိုနယ်။
Grandကွက်သစ်ဈေးအနီး၊ အမရပူရမြို့နယ်။
ဆန်းသစ္စာကွက်သစ်ဈေးအနီး ၊ နန်းတော်ရာရပ်ကွက် ၊အမရပူရမြိုနယ်။
ကျော်ကွက်သစ်ဈေးအနီး ၊မြတ်လေးလမ်း ၊အမရပူရမြိုနယ်။
ရွှေဝါးရုံစစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ တောင်ကြီးရပ်ကွက်၊ အမရပူရမြို့နယ်။
ပြည်ဖြိုး‌ဝေစစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းမကြီးနှင့် ပလွေတန်းလမ်းကြား၊ အမရပူရမြို့နယ်။
Togetherစစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းမကြီးနှင့် လေးစုလမ်းကြား၊ အမရပူရမြို့နယ်။
T-Mobileစစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ ညောင်ပင်ကြီးရပ်ကွက်၊ အမရပူရမြို့နယ်။
AKစစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ ၊ ပုလွေတန်းလမ်း ၊အမရပူရမြိုနယ်။
Classicစစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊နှင့် မြေပဲတန်းလမ်းကြား၊ အမရပူရမြို့နယ်။
တင်ဆန်းဝင်းစစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းမကြီးနှင့် ငယ်တိုးလမ်းကြား၊ အမရပူရမြို့နယ်။
ဖြိုးပန်းပဲ-ဟသာ်လမ်း ၊ ပန်းပဲရပ်ကွက် ၊အမရပူရမြိုနယ်။
အန်တီဖြူလေးစုကျောင်းလမ်း၊ အမရပူရမြို့နယ်။
Happyသိမ်ကြီးဈေးအနီး၊ မဂ်လာလမ်း၊အမရပူရမြို့
သက်ဇော်အိုးတော်လမ်းနှင့် မင်္ဂလာလမ်းကြား၊ အမရပူရမြို့နယ်။

အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်

အိသီရီကျော်၁၀ လမ်းနှင့် ၁၁လမ်းကြား၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈၇ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Friends၁၉ လမ်း၊ ၆၄ လမ်းနှင့် ၆၅ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Mobile Angle၅၇ လမ်းနှင့် ၅၈ လမ်းကြား၊ ၁၉ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
မငြိမ်းငြိမ်းသူ၅၈ လမ်း၊ ၁၉ လမ်းနှင့် ၂၀လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
တက်ခေတ်၅၉ လမ်းနှင့် ၆၀ လမ်းကြား၊ ၁၉လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
New Fine Mobile၆၀ လမ်းနှင့် ၁၄ လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ရွှေရွက်၀ါ၆၀ လမ်းနှင့် ၆၁ လမ်းကြား၊ ၁၆ လမ်းနှင့် ၁၇ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ကျော်ကြား၆၀ လမ်းနှင့် ၆၁ လမ်းကြား၊ ၁၇ လမ်းနှင့် ၁၈ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
သစ်ဆန်း၆၀ လမ်းနှင့် ၆၁ လမ်းကြား၊ ၁၉ လမ်းနှင့် ၂၀ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Power 7 Mobile၆၀လမ်းနှင့်၆၁လမ်းကြား ၊ ၁၉လမ်း ၊၊ အောင်မြေသာဇံ မြို့နယ်။
အောင်မြင်သူ၆၂ လမ်း၊ ၁၄ လမ်းနှင့် ၁၅ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
မမာဦး၆၂ လမ်း၊ ၁၅ လမ်းနှင့် ၁၆ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
မနှင်းနှင်းခိုင်၆၂ လမ်း၊ ၁၉ လမ်းနှင့် ၂၀ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
A1၆၂ လမ်း၊ ၂၀ လမ်းနှင့် ၂၁ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
အောင်ကောင်း၆၂ လမ်း၊ ၂၃ လမ်းနှင့် ၂၄ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
သီရီ၆၂ လမ်း၊ ၂၃ လမ်းနှင့် ၂၄ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
မ၀ါဝါဝင်း၆၂ လမ်း၊ ၂၄ လမ်းနှင့် ၂၅ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ကိုဖိုးသားကြီး၆၂ လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
မနှန်းအိခိုင်၆၂ လမ်းနှင့် ၆၃ လမ်းကြား၊ ၁၅ လမ်းနှင့် ၁၆ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ရွှင်မြူး၆၂ လမ်းနှင့် ၆၃ လမ်းကြား၊ ၂၀ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
မသီတာ၆၃ လမ်း၊ ၁၆ လမ်းနှင့် ၁၇ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ထာဝရ၆၃ လမ်း၊ ၁၇ လမ်းနှင့် ၁၈ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Snow Mart၆၃ လမ်းနှင့် ၂၄ လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
M သူရိန်၆၃ လမ်းနှင့် ၆၄ လမ်းကြား၊ ၁၉လမ်းနှင့် ၂၀ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ဖြိုးသက်ကျော်၆၄ လမ်း၊ ၁၈ လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
အောင်သရဖူ၆၄ လမ်းနှင့် ၆၅ လမ်းကြား၊ ၁၉ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ဒေါ်မမကြီး၆၄ လမ်းနှင့် ၆၅ လမ်းကြား၊ ၂၀ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ရွှေဝါမြေ၇၆ လမ်း၊ ၁ လမ်းနှင့် ၂ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Htet Mobile၇၆ လမ်း၊ ၆ လမ်းနှင့် ၇ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
လှိုင်း၇၆ လမ်း၊ ၇ လမ်းနှင့် ၈ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
စံ-Mobile၇၆ လမ်း၊ ၉လမ်းနှင့် ၁၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
KG-Mobile၇၆လမ်းနှင့် ၇၇လမ်းကြား၊ ၁၀ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Ye Mobile၇၈ လမ်း၊ ၁၀ လမ်းနှင့် ၁၁ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
မဌေးဌေးလှိုင်၇၉ လမ်း နှင့် ၈၀ လမ်းကြား၊ ၉လမ်းနှင့် ၁၀ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
စိမ်းလန်းမြေ၇၉ လမ်းနှင့် ၈၀ လမ်းကြား၊ ၉ လမ်းနှင့် ၁၀ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ရေသူမ၈ လမ်း၊ ၈၆ လမ်းနှင့် ၈၇ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ကျော်မိသားစု၈၀ လမ်း၊ ၁၀ လမ်းနှင့် ၁၁ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Mobile Light၈၀ လမ်း၊ ၁၁ လမ်းနှင့် ၁၂ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
န၀ရတ်၈၀ လမ်းနှင့ ၈၁ လမ်းကြား၊ ၁၁ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
YB Mobile၈၀ လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ ၁၂ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ကိူဇော်လင်း၈၀ လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ ၁၉ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ဇိမ်လေး၈၁ လမ်း ၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၁၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကျော်ကြား၈၁ လမ်း၊ ၁၂ လမ်းနှင့် ၁၃ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Sugar King၈၁ လမ်းနှင့် ၁၄ လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Sky Wave၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား၊ ၂၀ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
U Myint Thein၈၂ လမ်း၊ ၁၅လမ်းနှင့် ၁၆ လမ်းကြား၊ ထွန်းနိုင်စက်ဘီးဝေါ့ရှော့ဘေး၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊
Waddy၈၂ လမ်း၊ ၁၉ လမ်းနှင့် ၂၀ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
အင်ကြင်းမြိုင်၈၂ လမ်း၊ ၂၃ လမ်းနှင့် ၂၄ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Family၈၂ လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား၊ ၂၃လမ်းနှင့် ၂၄ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
သွယ်သွယ်ဝင်း၈၂လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား၊ ၂၃ လမ်းနှင့် ၂၄ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Garden၈၂လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား၊ ၂၆လမ်း ၊အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Century Store၈၃ လမ်း၊ ၂၄ လမ်းနှင့် ၂၅ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ရွှေ၈၃ လမ်းနှင့် ၈၄ လမ်းကြား၊ ၂၂ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Star Light၈၆ လမ်းနှင့် ၈၇ လမ်းကြား၊ ၁၄ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
19-Hello Mobile၈၆ လမ်းနှင့် ၈၇ လမ်းကြား၊ ၁၉လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
စောယုနန္နာ၈၆ လမ်းနှင့် ၈၇ လမ်းကြား၊ ၁၉လမ်းနှင့် ၂၀ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Star Beauty Mart၈၆ လမ်းနှင့် ၈၇ လမ်းကြား၊ ၂၁ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
မိုးမခ၈၆လမ်း ၊ ၉လမ်း ၊၊ အောင်မြေသာဇံ မြို့နယ်။
လင်းလက်ကြယ်၈၆လမ်း၊ ၁၄ လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ကံကော်မြိုင်၈၆လမ်း၊ ၂၄လမ်းနှင့် ၂၅လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ရွှေထွန်း၈၆လမ်းနှင့်၈၇လမ်းကြား ၊ ၁၁လမ်း ၊၊ အောင်မြေသာဇံ မြို့နယ်။
ရွှေကန့်ကော်၈၆လမ်းနှင့်၈၇လမ်းကြား ၊ ၁၅လမ်း ၊၊ အောင်မြေသာဇံ မြို့နယ်။
ရွှေလဝင်း၈၇ လမ်း၊ ၂၀ နှင့် ၂၁ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်။
ကို ကျော်ဇေယျ၈၇ လမ်း၊ ၂၀ လမ်းနှင့် ၂၁ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
Mobile U Shan၈၇ လမ်း၊ ၂၂ လမ်းနှင့် ၂၃ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ကောင်းခန့်၈၇ လမ်း၊ ၂၂ လမ်းနှင့် ၂၆ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ကိုဟန်ထွန်း၈၇ လမ်းနှင့် ၈၈ လမ်းကြား၊ ၂၅ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ကိုချစ်ဉီး၈၇ လမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြာ၊း၂၄လမ်းနှင့် ၂၅လမ်းကြား၊၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
အိအိမိုးဦး၈၇လမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ ၁၅ လမ်းနှင့် ၁၆ လမ်းကြား။ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
စံချိန်သစ်၈၈လမ်း ၊ ၂၅လမ်း ၊၊ အောင်မြေသာဇံ မြို့နယ်။
မဇာ၈၈လမ်း၊ ၁၇လမ်းနှင့်၁၈လမ်းကြား ၊၊ အောင်မြေသာဇံ မြို့နယ်။
ကောင်းဦး၈၈လမ်းနှင့် ၈၉ လမ်းကြား၊ ၁၆ လမ်းနှင့် ၁၇ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
မသီရိ၈၈လမ်းနှင့် ၈၉ လမ်းကြား၊ ၁၉ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ရှင်းသန့်အောင်၈၈လမ်းနှင့်၈၉လမ်းကြား ၊ ၂၀လမ်း ၊၊ အောင်မြေသာဇံ မြို့နယ်။
မျိုးထိုက်၈၉ လမ်း၊ ၁၅ လမ်းနှင့် ၁၆ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
MK၈၉ လမ်းနှင့် ၂၄ လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ဖူးခက်၈၉ လမ်းနှင့် ၉၀ လမ်းကြား၊ ၂၂ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
မိန်လိ၈၉လမ်း၊ ၂၄ လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ရောင်ပြန်၈၉လမ်း၊ ၂၄ လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
အောင်သုခ၈၉လမ်းနှင့် ၉၀ လမ်းကြား၊ ၁၉လမ်းနှင့် ၂၀ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ခိုင်စတိုး၉၀ လမ်း၊ ၂၂ လမ်းနှင့် ၂၃ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
S-8၉၀ လမ်းနှင့် ၂၆ လမ်းထောင့် အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
J-Mobile၉၀ လမ်းနှင့် ၉၁ လမ်းကြား၊ ၂၆ လမ်း၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။
ပန်းဝါ၉၁လမ်းနှင့်၉၂လမ်းကြား ၊ ၂၂လမ်း ၊၊ အောင်မြေသာဇံ မြို့နယ်။
All Rightကမ်းနားအောက်လမ်း ၊ ၂၂ လမ်းနှင့် ၂၆ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံ မြို့နယ်။
All Right Mobileကမ်းနားအောက်လမ်း၊ ၂၂ လမ်းနှင့် ၂၆ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်။

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်

ရတနာ၄၆ လမ်းနှင့် ၁၁၈ A လမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ငွေပြည်တောင်း၄၆ လမ်းနှင့် ၄၇ လမ်းကြား၊ ၁၁၇ လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
Oasis၄၇ လမ်းနှင့် ၄၈ လမ်းကြား၊ မြရည်နန္ဒာ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ငွေပြည်တောင်း၄၉လမ်း၊ ၁၁၇လမ်ထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ရွှေစင်ဝင်း၅၁လမ်းနှင့် မနော်လမ်းနှင်ံခိုင်ရွှေ၀◌ါလမ်းကြား ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
တိုးကြီး၅၁လမ်းနှင့် မြတ်လေးလမ်းနှင်ံပိတောက်လမ်းကြား ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ကောင်းကောင်း၅၂ လမ်းနှင့် ၅၃ လမ်းကြား၊ ဘုရင့်နောင်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ပြည့်ဖြိုး၅၂လမ်း၊ လမ်ထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
Golden Lion Mobile၅၃ လမ်းနှင့် ၅၄ လမ်းကြား၊ မြဉ္ဇူလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အင်ပါယာ၅၃ လမ်းဦ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဒေါ်ဝင်းတင့်၅၄ လမ်း နှင့် ရွာလယ်လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မြတ်၅၄လမ်း မဥ္ဖူလမ်း ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မသန္တာ၅၄လမ်း၊ သော်ကလမ်းနှင့် ခတ္တာလမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဘိုမ၅၅ လမ်း၊ မနော်လမ်းနှင့် နှင်းဆီလမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
Lucky၅၅လမ်း၊ ခတ္တာလမ်ထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ရွှေနှင်းဆီ၅၅လမ်းနှင့် အောင်ဆန်း လမ်းထောင့် ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်။
ဇမ္ဗူမြ၅၆ လမ်းနှင့် ၅၇ လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
HK Mobile၅၆ လမ်းနှင့် ရွာလွယ်လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
တိုးတက်အောင်၅၆လမ်းး၊ ၁၀၇လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
I Power၅၆လမ်းနှင့် ၅၇ လမ်းကြား၊ အောင်ဆန်းလမ်း ၊ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်
နေလမင်း၅၇ လမ်းနှင့် ၅၈ လမ်းကြား၊ ချယ်ရီ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
နဂါး၅၇လမ်း ၊ မနော်လမ်းနှင့် နှင်းဆီလမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အားမာန်သစ်၅၇လမ်းနှင့် ၅၈ လမ်းကြား၊ ပိတောက်လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
KK Mobile၅၉ လမ်း၊ ဇကားဝါလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဝင်းဝင်း၅၉ လမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်းနှင့် သံလမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
KTZ Mobile၆၀ လမ်းနှင့် ဇလပ်ဝါလမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အောင်ပြည့်စုံ၆၁ လမ်း၊ ဇလပ်ဝါလမ်းနှင့် ဒေလီယာလမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဟိန်းစည်၆၂ လမ်းနှင့် ၆၃ လမ်းကြား၊ ဇလပ်ဝါလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ကိုမင်းထိုက်အောင်၆၂ လမ််း၊ ၁၀၉ လမ်းနှင့် ၁၁၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်။
ဩဇာ၆၄ လမ်းနှင့် ၆၅ လမ်းကြား၊ ဇလပ်ဝါလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မြို့ဂုဏ်ရောင်၆၄ လမ်းနှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မြမြင့်မိုရ်၆၅ လမ်း နှင် ၆၆ လမ်းကြား၊ မနော်ဟရီ လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မြင့်ထွန်းဓန၆၅ လမ်း၊ ငုရွှေဝါလမ်းနှင့် ဒေလီယာလမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အောင်တံခွန်၆၅ လမ်း၊ ဒေလီယာလမ်းထောင့် လမင်းသာဆေးဆိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မြတ်မိခင်၆၅ လမ်းနှင့် ၆၆ လမ်းကြား၊ စိန်ပန်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ကောင်းလျံ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြာ၊း ဂေါ်သဇင်လမ်း၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
Grade၆၆ လမ်းနှင့် ၆၇ လမ်းကြား၊ မနော်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အလင်းသစ်၆၈လမ်းနှင့် ဇလပ်၀◌ါ လမ်းထောင့် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
Mobile Zone၆၉ လမ်း၊ ၁၁၁ လမ်းနှင့် သံလမ်းကြား၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
စိမ်းလဲ့စို၆၉ လမ်း၊ စိန်ပန်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မေစတိုး၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၁၁၁ လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အန်တီလေး၇၁လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ မနော်လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
နှင်းမေတ္တာ၇၂ လမ်း နှင့် မနော်ဟရီ လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အောင်၇၂ လမ်းနှင့် ခိုင်ရွှေ၀◌ါလမ်းနှင်ံဇလပ်၀◌ါလမ်းကြား ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အောင်ချမ်းသာ၇၂လမ်းနှင့် ၇၃ လမ်းကြား၊ ဒေလီယာ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
7 Days၇၈ လမ်း၊ စံပြလမ်းနှင့် ချမ်းတောင်လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အလင်းရောင်၇၈လမ်းနှင့် ဂန်ရွာ၊ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်တောင်းပိုင်း ၊ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်
အရဟံ၇၈လမ်းနှင့် စစ်ကိုင်းလမ်းကြား၊ ချမ်းတောင်စံပြပြလမ်း၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မြင့်မိုရ်ဆန်း၇၈လမ်းနှင့် စံပြလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်
လပြည့်၇၈လမ်းနှင့်စံပြလမ်း၊ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်တောင်းပိုင်း ၊ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်
ဆရာမကြီး၈၂ လမ်း၊ ဗိုလ်မိုးလမ်းနှင့် ကန်တော်ကြီးလမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အောင်မင်္ဂလာ၈၄ လမ်း၊ ကျောက်စစ်တန်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ရတနာတိုး၈၄ လမ်း၊ တမ္ပဝတီ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ရွှေပီတိ၈၄ လမ်း၊ ဦးပွားလမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဖူးပွင့်ဝေ၈၄လမ်းနှင့် ၈၅ လမ်းကြား၊ စံပြလမ်းနှင့် တောင်ယာသစ်လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
Family၈၄လမ်းနှင့် တမ္မ၀တီလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်။
ဓန၈၄လမ်းနှင့် တမ္မ၀တီလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်။
ဇာခြည်၈၄လမ်းနှင့် တမ္မ၀တီလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်။
မိုးသောက်ကြယ်၈၄လမ်းနှင့် တမ္မ၀တီလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်။
၀င်းစန္ဒာ၈၄လမ်းနှင့် မြိုဟောင်းဈေး၊ ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်
KK mobile၈၄လမ်းနှင့် မုဒ်ဦးတန်းလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်
AG 2၈၅ လမ်း၊ ကျောက်စစ်တန်း ဓမ္မာရုံအနီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ရှမ်း၈၅လမ်းနှင့် ကျောက်ဆစ်လမ်းကြား၊ ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
ပြည့်ဖြိုးကျော်၈၅လမ်းနှင့် ဘုရားကြီးအနောက်မုဒ်၊ ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်
Y II T၁၀၁လမ်းနှင့် ၁၀၂လမ်းကြား ၅၉လမ်း၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဝေဖြိုး၁၀၄လမ်းနှင့် ၁၀၅လမ်း ၊၅၆လမ်ကြား ၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အောင််မြင်သူ၁၀၅လမ်းနှင့် ၁၀၆လမ်းကြား ၅၉လမ်း၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဆန်းဟိန်းစတိုး၁၀၆လမ်း ၊ ၅၃လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဆောင်းနှင်းဖြူစတိုး၁၀၆လမ်းး၊ ၆၉လမ်းနှင့်၇၀လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
Mobile Smile 1၁၀၆လမ်းနှင့် ၁၀၇လမ်းကြာ၊း၆၆လမ်း၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
သီတာလွင်၁၀၇လမ်းး၊ ၅၄လမ်းနှင့်၅၅လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မမီးမီး၁၀၇လမ်း၊ ၅၅လမ်းနှင့်၅၆လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
တော်ဝင်၁၀၇လမ်းး၊ ၅၈လမ်းနှင့်၅၉လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဇဝန၁၀၇လမ်းနှင့် ၁၀၈လမ်းကြာ၊း၆၂လမ်းနှင့် ၆၄လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မယင်မျိုးလှိုင်၁၀၉လမ်းနှင့် ၁၁၀လမ်းကြာ၊း၇၀လမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
New Light Mobile၁၁၀လမ်း၊ ၆၄လမ်းနှင့်၆၅လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
Boss Dairy၁၁၀လမ်း၊ ၆၆လမ်းနှင့်၆၇လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
သုခမြိုင်၁၁၀လမ်း၊ ၅၂လမ်းနှင့် ၅၃လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဉီးလှမြင့်၁၁၀လမ်းနှင့် ၁၁၁လမ်းကြာ၊း၅၃လမ်းနှင့် ၅၄လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မြတ်သန္တာ၁၁၀လမ်းနှင့် ၁၁၁လမ်းကြာ၊း၇၁လမ်း၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
Hello၁၁၁လမ်း၊ ၇၀လမ်းနှင့်၇၁လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မသန္တာစတိုး၁၁၁လမ်းနှင့် ၁၁၁၂လမ်းကြာ၊း၇၁လမ်းနှင့် ၇၂လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ
ရွှေ ပီတိ၁၁၂လမ်းနှင့် ၁၁၃လမ်းကြား ၊၆၄လမ်း ၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
မြင့်မိုရ်ရီ၁၁၃လမ်း၊ ၅၆လမ်းနှင့်၅၇လမ်းကြား၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ရွှေပုပ္ပါးစတိုး၁၁၃လမ်းနှင့် ၁၁၄လမ်းကြား ၊၅၇လမ်း ၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ဖြိုးစံပြလမ်းနှင့် ချမ်းတောင်လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
ရန်ပယ်စိန်ပန်း ၆၇ လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။

ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်

ဖူးဖူး၂၆ လမ်းနှင့် ၂၇ လမ်းကြား၊ ၇၈ လမ်းနှင့် ၇၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မမကြီး၂၆ လမ်းနှင့် ၂၇ လမ်းကြား၊ ၈၁ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကြယ်စင်၂၇ လမ်း၊ ၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဆာဟာရ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြား၊ ၈၀ လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဝင်း၂၈ လမ်း၊ ၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဒေါ်နိုင်၂၈ လမ်း၊ ၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုပိုင်စိုးအောင်၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြား၊ ၇၃ နှင့် ၇၄ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ချမ်းပြည့်စုံ၃၀ လမ်း၊ ၈၄ လမ်းနှင့် ၈၅ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ယုဇန၃၀ လမ်း၇၆ လမ်းနှင့် ၇၇ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
လာလာ စတိုး၃၁ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေကံကော်၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ၇၇ လမ်းနှင့် ၇၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Power Gold၃၂ လမ်း၊ ၇၇ လမ်းနှင့် ၇၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုမင်းကို၃၂ လမ်း၊ ၈၀ လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြိုု့နယ်။
Dr Phyo၃၂ လမ်း၊ ၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြိုု့နယ်။
Olympic၃၂ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းကြား၊ ၈၄ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Tele Star၃၃ လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား၊ ၈၇ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Super Seven၃၅ လမ်း၊ ၈၈ လမ်းနှင့် ၈၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Shine၅၅ ဘီ၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
လင်းမြန်မာ၅၈ လမ်း၊ ၂၈ လမ်းနှင့် ၂၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဦးစိုးသိန်း၅၈ လမ်းနှင့် ၅၉ လမ်းကြား၊ ၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဒေါ်သန်းနု၆၂ လမ်းနှင့် ၆၃ လမ်းကြား၊ ၂၇ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဝင်း၆၂ လမ်းနှင့် ၆၃ လမ်းကြား၊ ၂၈ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ပွင့်ဖြူ၆၂လမ်း၊ ၂၆ လမ်းနှင့် ၂၇ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ပွင်သစ်၆၂လမ်းနှင့် ၆၃ လမ်းကြား၊ ၃၄ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Sun Star၆၃ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းကြား၊ ၃၂ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
လင်းရွှေအိမ်၆၃ လမ်းနှင့် ၆၄ လမ်းကြား၊ ၂၈ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဗန်ဒါရိပ်၆၃ လမ်းနှင့် ၆၄ လမ်းကြား၊ ၃၃ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Sun Light၆၄လမ်းနှင့် ၆၅ လမ်းကြား၊ ၂၆ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
လှ သရဖူ၆၇လမ်း ၊ ၃၀ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကြည်ဖြူ၆၈ လမ်းနှင့် ၆၉ လမ်းကြား၊ ၃၀ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Zego Bird၆၈ လမ်းနှင့် ၆၉ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Pink Mobile၆၈ လမ်းနှင့် လမ်း ၃၀ ထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေခြသေ့်၆၈လမ်း၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ထူးကဲ၆၉ လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရတနာမိုး၇၀ လမ်းနှင့် ၇၁ လမ်းကြား၊ ၃၀ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
နန်းနွယ်၇၁ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းထောင့် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ငွေကမ္ဘာ၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၂၈ လမ်းနှင့် ၂၉ လမ်းကြာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
နီကို၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၃၀ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ချို စတိုး၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၃၀ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေဘို၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၃၂ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
သင်္ကေတ၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၃၃ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဦးသန်းထွန်း၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
3 Stars၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Top Star၇၁လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Style၇၁လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၂၉ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရတနာသစ်၇၁လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရတနာ၇၂ လမ်း ၊ ၃၀ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
လှိုင်ဦး၇၂ လမ်း၊ ၃၃ လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ပြည်စုံအောင်၇၂ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းနှင်ံ၃၄လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရှေသို့၇၂ လမ်းနှင့် ၇၃ လမ်းကြား၊ ၃၂ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
888 Mobile၇၃ လမ်း၊ ၂၈လမ်းနှင့် ၂၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မြင်သူထိုက်၇၃ လမ်း၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Lin Htoo Mobile၇၃ လမ်း၊ ၃၂ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
KSW၇၃ လမ်းနှင့် ၂၇ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မိုးသောက်ကြယ်၇၃ လမ်းနှင့် ၇၄ လမ်းကြား၊ ၂၆ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Morning Store၇၃ လမ်းနှင့် ၇၄ လမ်းကြား၊ ၂၈ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Cover Girl၇၃ လမ်းနှင့် ၇၄ လမ်းကြား၊ ၂၉ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မြတ်သိင်္ဂီ၇၃ လမ်းနှင့် ၇၄ လမ်းကြား၊ ၃၄ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Power Mobile၇၃လမ်းနှင့် ၇၄ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုသန့်ဇင်လတ်၇၄ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဒေါ်ခင်အုံးမြင့်၇၄ လမ်းနှင့် ၇၅ လမ်းကြား၊ ၂၈ လမ်းနှင့် ၂၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
တော်၀င်မေမေ၇၄ လမ်းနှင့် ၇၅ လမ်းကြား၊ ၃၀ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကျော်ကမ္ဘာ၇၄ လမ်းနှင့် ၇၅ လမ်းကြား၊ ၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဇော်၇၄လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ၃၃ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ပိုးပိုး၇၄လမ်းနှင့် ၇၅ လမ်းကြား၊ ၂၈ လမ်းနှင့် ၂၉ လမ်းကြာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေရတနာ၇၄လမ်းနှင့် ၇၅ လမ်းကြား၊ ၃၀ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Star 27၇၄လမ်းနှင့် ၇၅ လမ်းကြား၊ ၃၁ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
စက်ြာ၇၄လမ်းနှင့် ၇၅ လမ်းကြား၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ချစ်တဲ့သူ၇၅ လမ်း၊ ၃၀ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
အမြင့်၇၅ လမ်းနှင့် ၂၇ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
I Click၇၅လမ်း၊ ၃၁ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
E-City၇၆ လမ်း၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုဖုန်၇၆ လမ်းနှင့် ၇၇ လမ်းကြား၊ ၂၇ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Beautiful Present၇၆ လမ်းနှင့် ၇၇ လမ်းကြား၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဟိန်းထက်ဟိန်း၇၆ လမ်းနှင့် ၇၇ လမ်းကြား၊ ၃၀ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဒေါ်သောင်းသောင်းညွှန့်၇၆ လမ်းနှင့် ၇၇ လမ်းကြား၊ ၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
အောင်ပေါ်ခန့်ဆေးဆိုင်၇၇ လမ်း ၊ ၂၇လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုကျော်သူရ၇၇ လမ်း ၊ ၂၈ လမ်းနှင့် ၂၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မခိုင်၇၇ လမ်းနှင့် ၂၆ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မျက်သွယ်၇၇ လမ်းနှင့် ၂၆ လမ်းနှင်ံ၂၇လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မခင်စုစုရွှေ၇၇ လမ်းနှင့် ၆၆ လမ်းကြား၊ ၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေကော၇၇ လမ်းနှင့် ၇၈ လမ်းကြား၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မြ၀တီ၇၇လမ်းနှင့် ၇၈ လမ်းကြား၊ ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
နွေဦးပန်း၇၈ လမ်းနှင့် ၇၉ လမ်းကြား၊ ၃၄ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
KC၇၉ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Lin Brothers၇၉ လမ်းနှင့် ၈၀ လမ်းကြား၊ ၂၉ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Smile Electronic၇၉လမ်းနှင့် ၈၀လမ်း၊၃၀လမ်းကြား ၊၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
အောင်မေတ္တာ၈၀ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဆေးငြိမ်းဆု၈၀ လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ ၃၂ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မလုလု၈၀ လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဇွန်မိုးစံ၈၀လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
နန်းရွှေကြာ၈၁ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းနှင်ံ၃၂လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ပန်ဂျက်၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား၊ ၂၇ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ပါရမီ၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား၊ ၂၇ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရဲယို၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား၊ ၂၇ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုအောင်နိုင်၈၂ လမ်း ၊ ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Aung မိသားစု၈၂ လမ်း၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Air Mobile၈၂ လမ်း၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေလွင်ပြင်၈၂ လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ ၃၀ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုတင်မြင့်၈၂ လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား၊ ၂၈ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုဖြိုးမင်း‌ထွေး၈၂လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေဖြူ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Road Star၈၃ လမ်း၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဘုရင်မ၈၃ လမ်းနှင့် ၈၄ လမ်းကြား၊ ၂၈ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
သီရိမြိုင်စတိုး၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်း၊၃၀လမ်းကြား ၊၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
လွင်၈၄ လမ်း၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေ၈၄ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းကြား၊ ၃၂ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေညီလင်း၈၄ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းကြား၊ ၃၂ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဒေါ်ခင်တိုးဝေ၈၄ လမ်းနှင့် ၈၅ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
T-World၈၄လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဇဠိလ၈၅ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းထောင့် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကံသာဉီး၈၅ လမ်းနှင့် ၈၆ လမ်းကြား၊ ၃၂ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Mandalay Mobile၈၅ လမ်းနှင့် ၈၆ လမ်းကြား၊ ၃၅လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မသီတာစတိုး၈၅လမ်း ၊ ၃၁ လမ်း ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရတနာအောင်၈၅လမ်း၊ ၂၇လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Friendship၈၆ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မစန်းစန်းယု၈၆ လမ်းနှင့် ၈၇ လမ်းကြား၊ ၂၉ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
အေးချမ်းသာ၈၇ လမ်း၊ ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
အားမာန်၈၇ လမ်း၊ ၃၀ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုမြင်ထွန်း၈၇ လမ်းနှင့် ၈၈ လမ်းကြား၊ ၂၉လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
လမင်း၈၇ လမ်းနှင့် ၈၈ လမ်းကြား၊ ၃၂ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မင်းမဟာ၈၇ လမ်းနှင့် ၈၈ လမ်းကြား၊ ၃၄ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
‌ရွှေရတနာ၈၇လမ်း ၊ ၃၂ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုဇင်မင်းသန့်၈၇လမ် းနှင့် ၈၈ လမ်းကြား၊ ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကြံတိုင်းအောင်၈၈ လမ်းနှင့် ၈၉ လမ်းကြား၊ ၂၆ လမ်းနှင့် ၂၇ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ငွေနန်းတော်၈၈ လမ်းနှင့် ၈၉ လမ်းကြား၊ ၂၉ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
အန်တီခြူး၈၈ လမ်းနှင့် ၈၉ လမ်းကြား၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ချမ်းငြိမ်းဝေ၈၈ လမ်းနှင့် ၈၉ လမ်းကြား၊ ၂၉ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Diamond၈၈ လမ်းနှင့် ၈၉ လမ်းကြား၊ ၃၃ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေရည်လင်း၈၈လမ်းနှင့် ၈၉ လမ်းကြား၊ ၂၇ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Mobile Star၈၉ လမ်းနှင့် ၉၀ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မငြိမ်းရွှေ၈၉ လမ်းနှင့် ၉၀ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဆုမွန်၈၉လမ်း၊ ၃၃ လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဖက်ရှင်ဆန်း၉၀ လမ်း ၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မခိုင်၉၀ လမ်း ၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ဟိန်း၉၀ လမ်း၊ ၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုဟန်ထွန်း၉၀ လမ်းနှင့် ၂၆ လမ်းနှင့် ၂၇ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
မြတ်မွန်၉၀ လမ်းနှင့် ၃၀ လမ်းထောင့် ချမ်းအေးသာသံမြို့နယ်။
စန်းသီရိ၉၀ လမ်းနှင့် ၉၁ လမ်းကြား၊ ၂၇ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုဇော်မျိုးအောင်၉၀ လမ်းနှင့် ၉၁ လမ်းကြား၊ ၂၈ လမ်းနှင့် ၂၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
GC Mobile၉၀ လမ်းနှင့် ၉၁ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
တိုးပွားစေ၉၀လမ်း ၊ ၃၃လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ရွှေထီး၉၀လမ်း ၊ ၃၀ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Sky၉၀လမ်းနှင့် ၉၁ လမ်းကြား၊ ၂၇ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ချမ်းသာ၉၁ လမ်း၊ ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
GC၉၁ လမ်း၊ ၃၀ လမ်းနှင့် ၃၁ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Phyo Mobile၉၁ လမ်းနှင့် ၂၉ လမ်းနှင်ံ၃၀လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
အောင်ဝိဇ္ဇာ၉၂ လမ်း၊ ၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊
Omega၉၂ လမ်း၊ ကမ်းနားအောက်လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
Seagull Mobile၉၂ လမ်းနှင့် ၉၃ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။
ကိုညီညီနှင့်ညီများ၉၂ လမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းအောက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်။

မဟာအောင်မြေမြို့နယ်

ရှမ်းမင်းသား၃၅ လမ်း၊ ၈၂ လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ဒေါ်ကြူကြူနွယ်၃၅ လမ်း၊ ၈၃ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ပန်းနု၃၈ လမ်းနှင့် ၃၉ လမ်းကြား၊ ၆၈ လမ်းနှင့် ၆၉ လမ်းကြား၊ သီတာမြိုင်လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
အောင်ချမ်းသာ၃၉ လမ်း၊ ၆၆ လမ်းနှင့် ၆၇ လမ်းထောင့်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
တုန်တုန်စတိုး၃၉လမ်း ၉၀ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
M3၄၀ လမ်းနှင့် ၄၁ လမ်းကြား၊ ၇၃ လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ရောင်နီ၄၀လမ်းနှင့် ၆၂ လမ်းကြား၊ ၆၃ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
Lady Phone Mobile၄၁ လမ်း၊ ၉၀ လမ်းနှင့် ၉၁ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ရွှေသီး Mobile၄၁ လမ်း၊ ဘီအိုစီလမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
မယမင်းဖြူ၄၂ လမ်း၊ ၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
အောင်သီရိ၄၂ လမ်းနှင့် ၇၈ လမ်းထောင့်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ဦးကော်၄၃ လမ်း၊ ၇၉ လမ်းနှင့် ၈၀ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
မငယ်အေး၄၃ လမ်း၊ ၈၀ လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ပွင့်သစ်စ၄၅ လမ်း၊ ၈၂ လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
Oksix Mobile၅၉ လမ်းနှင့် ၆၀ လမ်းကြား၊ ၁၂၃၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
အိမ့် စာပေ၆၃လမ်းနှင့် ၃၉လမ်းထောင့် ၊ မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
တော်ဝင်၆၄ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းထောင့်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
သီတဂူ၆၆ လမ်း နှင့် ၃၉ လမ်းထောင့်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
Golden City၆၆ လမ်း၊ ၃၆ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
သန့်စင်၆၇လမ်းနှင့် ၆၈ လမ်းကြား၊ ၄၁ လမ်းနှင့် ၄၂ လမ်းကြာ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်
Speed၆၇လမ်းနှင့် ၆၈လမ်းကြား၊ ၄၀လမ်းနှင့် ၄၁လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ရတနာစံ၆၈ လမ်းနှင့် ၆၉ လမ်းကြား၊ ၃၄ လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ကိုနိုင်ဝင်း၆၈ လမ်းနှင့် ၆၉ လမ်းကြား၊ ၃၇ လမ်းနှင့် ၃၈ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ကိုကျော်မြင့်ဦး၆၈ လမ်းနှင့် ၆၉ လမ်းကြား၊ ၃၈ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ သီတာမြိုင်လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
အမေ့အိမ်စတိုး၆၈လမ်းနှင့် ၆၉ လမ်းကြား၊ ၃၇ လမ်းနှင့် ၃၈ လမ်းကြာ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်
သိဒ္ဓိအောင်၆၉လမ်း၊ ၃၇လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
Happy Family၆၉လမ်း၊ ၄၂ လမ်းနှင့် ၄၃ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
Ever Smile U Phone၆၉လမ်းနှင့် ၇၀ လမ်းကြား၊ ၃၆ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ရတနာဝင်း၇၀လမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ၃၆လမ်းနှင့် ၃၇လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ဦးမျိုးအောင်၇၁ လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၃၆ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
Cherry Mart၇၁လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၃၆လမ်း ၊ မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
သုခသီတာ၇၁လမ်းနှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၃၈လမ်း ၊ မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
စန်းတော်ဝင်၇၂ လမ်းနှင့် ၇၃ လမ်းကြား၊ ၃၈ လမ်းနှင့် ၃၉ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
Central-Computer၇၃လမ်း၊ ၄၁ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
Ever Smile၇၃လမ်းနှင့် ၃၇လမ်းနှင်‌၃၈လမ်းကြား မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ရွှေဖြူ၇၃လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းထောင့် မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
အောင်အောင်၇၃လမ်းနှင့် ၃၉ လမ်းကြား၊ ၄၀ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
New Shadow၇၅လမ်း၊ ၃၆လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ရွှေလက်ယျာ၇၅လမ်းနှင့် ၇၆လမ်းကြား၊ ၃၅လမ်း၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ရွှေလဝင်း၇၇လမ်း၊ ၃၆လမ်းနှင့်၃၇လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ဒို့ညီနောင်၇၈ လမ်းနှင့် ၇၉ လမ်းကြား၊ ၄၂ လမ်းနှင့် ၄၃ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
မသီတာ၇၈လမ်း ၊ ၄၂ လမ်းနှင့် ၄၃ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
အင်ကြင်း၇၈လမ်းနှင့် ၃၅ လမ်းကြား၊ ၃၆ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
အန်တီမူ၇၈လမ်းနှင့် ၇၉ လမ်းကြား၊ ၄၂ လမ်းနှင့် ၄၃ လမ်းကြာ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်
သုခ၇၈လမ်းနှင့် နှင်းဆီလမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြိုနယ်။
မိုးမိုး၇၉ လမ်း နှင့် ၈၀ လမ်းကြား၊ ၄၂ လမ်းနှင့် ၄၃ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
အလင်းပန်း မိုဘိုင်း၇၉လမ်းနှင့် ၃၉ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
ဒေါ်ခိုင်စတိုး၇၉လမ်းနှင့် ၈၀ လမ်းကြား၊ ၄၁ လမ်းနှင့် ၄၂ လမ်းကြာ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်
ရွှေလရိပ်၈၀ လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ ၄၁ လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
မဇင်မာသန်း၈၀ လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ ၄၃ လမ်းနှင့် ၄၄ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
အောင်သပြေ၈၀လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ ၃၈ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
လင်းလက်ဂျာနယ်၈၀လမ်းနှင့် ၃၈ လမ်းကြား၊ ၃၉ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
အေးဆုမွန်၈၀လမ်းနှင့် ၈၁ လမ်းကြား၊ ၄၃လမ်း ၊ မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
ခေတ်လူငယ်၈၁ လမ်း၊ ၃၈ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ငါးသုံးလုံး၈၁လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ ၃၈ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
AL Mobile၈၂ လမ်း၊ ၄၁ လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
မငယ်၈၂ လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား၊ ၃၅ လမ်းနှင့် ၃၆ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ဉီးကျင်စိန်၈၂လမ်း ၄၃ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
မိတ်ဆက်၈၂လမ်းနှင့် ၃၉ လမ်းကြား၊ ၄၀ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
Future Mobile၈၂လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား၊ ၄၂လမ်း ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
မခင်စောလှိုင်၈၃ လမ်း၊ ၃၆ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
မြတ်သီရိစံ၈၃လမ်း၊ ၃၇လမ်းနှင့် ၃၈လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
စောမေတ္တာ၈၃လမ်း၊ ၄၁လမ်းနှင့် ၄၂လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
စိန်ထက်ကမ္ဘာ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ ၃၆လမ်းနှင့် ၃၇လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ဇင်သီရိ၈၄ လမ်း၊ ၃၅ လမ်းနှင့် ၃၆ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
MTM Mobile၈၄ လမ်းနှင့် ၈၅ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
မြယွန်းဘုံ၈၅လမ်း၊ ၃၆လမ်းနှင့် ၃၇လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
Family၈၅လမ်းနှင့် ၈၆ လမ်းကြား၊ ၃၇ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
အောင်နန်းဉီး၈၅လမ်းနှင့် ၈၆ လမ်းကြား၊ ၃၈လမ်း ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ချိုချိုမာ၈၆လမ်း၊ ၄၃ လမ်းနှင့် ၄၄ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
Easy Call၈၆လမ်းနှင့် ၈၇ လမ်းကြား၊ ၄၁ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
မနေခြည်၈၆လမ်းနှင့် ၈၇ လမ်းကြား၊ ၄၅ လမ်းနှင့် ၄၆ လမ်းကြာ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်
မသင်းသင်းမိုး၈၈လမ်းနှင့် ၈၉ လမ်းကြား၊ ၄၁လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်
Kyaw Mobile၈၉ လမ်းနှင့် ၉၀ လမ်းကြား၊ ၄၁ လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
အောင်မျိုး၈၉ လမ်းနှင့် ၉၀ လမ်းကြား၊ ၄၂ လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
View Light၈၉လမ်း၊ ၃၇လမ်းနှင့် ၃၈လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ဖြိုး၈၉လမ်း၊ ၄၀လမ်းနှင့် ၄၁လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
နေခြည်၈၉လမ်းနှင့် ၄၁လမ်းနှင်‌၄၂လမ်းကြား မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
သီတာ၈၉လမ်းနှင့် ၄၂ လမ်းကြား၊ ၄၃ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
ကမ္ဘာကျော်၈၉လမ်းနှင့် ၉၀ လမ်းကြား၊ ၄၁ လမ်းနှင့် ၄၂ လမ်းကြာ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်
လက်ကီး၉၀ လမ်းနှင့် ၄၂ လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
မယုယုမော်၉၀လမ်းနှင့် ၉၁ လမ်းကြား၊ ၄၂လမ်း ၊ မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
Jone Sett၉၁လမ်းနှင့် ၉၂ လမ်းကြား၊ ၃၉ လမ်း ၊မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
Smart Mobile၉၂လမ်း၊ ၃၉လမ်းနှင့်၄၀လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ကိုမင်း (ခ) ကိုဖြိုးသီဟဇော်BOCလမ်း သံလျက်မှော်နောက် ၊ မဟာအောင်မြေမြိုနယ်။
Royal Smileကန်တော်ကြီးအနောက်၊ ဧရာထွန်း ရပ်ကွက်၊ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်။
စိန်ပန်းချယ်ရီစိန်ပန်းလမ်းနှင့် ၄၀လမ်းကြား ၊မဟာစည်ရိပ်သာလမ်၊ မဟာအောင်မြေမြိုနယ်၀
လောပန်းစိန်ပန်းလမ်းနှင့် ၄၂လမ်းကြား ၊သံလျှပ်မှော်အနောက်၊ မဟာအောင်မြေမြိုနယ်
ရွှေလှိုင်းမိုးကောင်းလမ်းအနီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
Ak Familyရန်မာန်လမ်းနှင့် ၇၈ လမ်းကြား၊ စပယ်လမ်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ဧရာမိုး ကဖေးရန်မာန်လမ်းနှင့် ပြတိုက်လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်။
ဟိဏ်း Mobileဧရာထွန်းလမ်းနှင့် မင်းကုန်း၊ မဟာအောင်မြေမို့နယ်။

ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

ကိုသူပုသိမ်ကြီးလမ်း၊ စည်သာယာရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်။
ငွေကြယ်လင်းပုသိမ်ကြီးလမ်း ၊၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်။

ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်

ရွှေယမင်း၅၃ လမ်းနှင့် ကျောင်းလမ်းထောင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
မမော်မော်၅၄ လမ်း၊ ၁၂၃ လမ်းနှင့် ၁၂၄ လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
မစုစုစံ၅၅လမ်း၊ သိမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
ထွန်းတောက်စံ၅၇ လမ်းနှင့် ၅၈ လမ်းကြား၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
58 Mobile၅၈လမ်းနှင့် ဗညားဒလလမ်းနှင်သိမိန်ဗရန်းလမ်းကြား ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
ရတနာ၅၈လမ်းနှင့် ၅၉ လမ်းကြား၊ ရတနာလမ်း ၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်
ချစ်စု၅၉ လမ်းနှင့် စံပြလမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
အောင်မြင့်မိုရ်၆၀ လမ်းနှင့် အေးသုခလမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
Zone Mobile၆၂ လမ်း ၊၁၃၂ လမ်းနှင့် ၁၃၃ လမ်းကြား၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
သျှိုင်း၆၂ လမ်းနှင့် ဇော်ဂျီလမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
မိုးသောက်ကြယ်၆၂လမ်းနှင့် ၁၂၈လမ်းနှင်‌၁၂၉လမ်းကြား ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
Ever Light Mobile၆၄လမ်းနှင့် ၆၅ လမ်းကြား၊ သာယာဝတီလမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
ကို ကျော််မြင့်ဝင်း၇၄လမ်း ၊ ရန်−မန်း လမ်းကြား ။ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
သိန်းသန်း၇၄လမ်းနှင့် ၇၅ လမ်းကြား၊ သာယာ၀တီလမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။ ။
သံလွင်အေးရိပ်၇၈ လမ်း၊ ထိန်ကုန်းလမ်းနှင့်ရန်မာန်လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
ဝင်း၇၈လမ်းနှင့် မြ၀တီလမ်းနှင်‌ေ၀သာလီလမ်းကြား ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
ရွှေလပြည့်၁၀၅လမ်း၊ ၅၄လမ်း၊၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်။
အောင်ချမ်းသာစတိုး၁၂၅လမ်း ၊ ၅၃လမ်းနှင့်၅၄ လမ်းကြား ။ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
Top One၁၃၀လမ်း ၊ ၆၀လမ်းနှင့်၆၁လမ်းကြား ။ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
ခိုင််ခိုင်ကျော်၁၃၀လမ်းနှင့်၁၃၁လမ်းကြား၊၊ ၆၀လမ်း ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
‌ရွှေပြည့်စုံ၁၃၁လမ်း ၊ ၅၂လမ်းနှင့်၅၃လမ်းကြား ။ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်။
မသင်းလှိုင်အမှတ် ၁၁၈၊ မြောက်ဇိုင်းဂနိုင် ရပ်ကွက်
Great Starအမှတ် ၁၆၃၃၊စံတော်ဝင်လမ်း
ကိုဖြိုးအမှတ် ၂၁၊ ပန်းလှိုင် ၂၁ လမ်း
Withoutအမှတ် ၂၂၅၊ဇိုင်ဂနိုင် ၄လမ်း၊မြောက်ဇိုင်ဂနိုင်ရပ်ကွက်
SNTအမှတ် ၃/၃၊
ဒေါ်ဘိဂွမ်းအမှတ် ၃၂၄၊ဖောင်တော်ဉီး လမ်း
မောင်မောင်အမှတ် ၇၁၈၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမကြီး
သစ္စာအမှတ် ၈/၉၊သနပ်ပင် လမ်း၊မွန်စံပြ ရပ်ကွက်
ခင်အမှတ် ၈၆၇၊ မဂ္ဂဒစ် လမ်း
ဟိန်းအမှတ် ၉၄၊ မြောက် ဦး မြို့
ကောင်းမြတ်ဘိုကုန်းလမ်း၊ဘိုကုန်းရပ်ကွက်
ကိုမျိုးမင်းဝင်းသာသနာဗိမ္မာန်လမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ကိုတရုတ်အမှတ်၁,ဒေါ်လမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
မမီမီရှင်းအမှတ် ၁၊မဟာမိတ်လမ်း၊မန္တလေးရပ်ကွက်
K Mobileအမှတ် ၁ ၊သထုံတံတားလမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ပြည့်လျှံအမှတ် ၁၁/အောက်လမ်းမကြီး၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
Zan Zan၁(ဃ)၊ အရှေ့တပ်မြေလမ်း၊မန္တလေးးရပ်ကွက်
Suအမှတ် ၁၀(က) ၊သထုံတံတားလမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ဉီးခင်အောင်၁၀၀/၃၀၊သိပ္ပံလမ်းဘိုကုန်းရပ်ကွက်
လင်းလင်းထိုက်အမှတ် ၁၀၃/အောက်မိန်းလမ်းမကြီး၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
စိန်မြပုလဲ၁၀၇၊ဗဟိုလမ်း၊ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်
Sun Shineအမှတ်(၁၁)သီရီမြိုင်-၁လမ်း၊သီရီမြိုင်ရပ်ကွက်
ဉီးတင်ဝင်းအမှတ်၁၁၊အရှေ့တပ်မြေလမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ရွှေကြက်ဖအမှတ်၁၂,၁၄၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်းလမ်း၊ ဖက်တန်းရပ်ကွက်
Uniအမှတ် ၁၂/အောက်မိန်းလမ်းမကြီး၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
Ok Ooအမှတ် ၁၂/သထုံတံတားလမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
မချယ်ရီအေးအမှတ် ၁၂/ဈေးကြီးစည်ပင်သာယာလမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ဒေါ်ချို၁၂(က)၊ အနောက်တပ်မြေလမ်း၊မန္တလေးးရပ်ကွက်
မကျင်သိန်း၁၂(ဂ)၊ အနောက်တပ်မြေလမ်း၊ဒေါင်းမင်းရပ်၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ဒေါ်တင်လှ၁၃/၁၄၊တောင်ရိုးတန်းလမ်းစစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်
ဒေါ်တင််တင်မူ၁၄၊ ပန်းပဲတန်းလမ်း၊ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်
Romeအမှတ် ၁၆(ဂ)၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်းလမ်း၊မန္တလေးရပ်ကွက်
နဝရတ်၁၆၀၊အထက်လမ်းမကြီး၊ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်
မဂ်လာပါ၁၈၊ပန်းပဲတန်းလမ်း၊ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်
Bright Starအမှတ်(၁၉)သမာဓိလမ်း၊သီရီမဂ်လာရပ်ကွက်
ရွှေအိမ်စည်၁၉၊အထက်လမ်းမကြီး၊စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်
ဇာနည်လွင်၂၊အလယ်တန်းလမ်းမောင်ငံရပ်ကွက်
Ko Minအမှတ် ၂/အောက်မိန်းလမ်းမကြီး၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
One Sevenအမှတ် ၂ ၊သထုံတံတားလမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ဒေါ်စန်းစန်းဉီးအမှတ် ၂/၃၊ သာသနာဗိမ္မာန်လမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ဉီးမောင်ကြီး၂(ခ)၊ မဂ္ဂင်လမ်း၊မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်
For U၂၀/အနောက်တပ်မြေလမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
Zaw၂၀၅(ဃ)၊ အထက်လမ်းမကြီး၊ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်
KK Mobileအမှတ် ၂၀၇၊ အောက်မိန်းလမ်းမကြီး၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ဒေါ်ငွေသန်းအမှတ်(၂၁)သီရီမြိုင်-၄လမ်း၊သီရီမြိုင်ရပ်ကွက်
သိုက်စိုး22(ခ)၊ ပန်းပဲတန်းလမ်း၊ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်
ဒေါ်မာမာကြီးအမှတ်(၂၃)သီရီမြိုင်-၇လမ်း၊သီရီမြိုင်ရပ်ကွက်
Ko Thar Gyi၂၃၅၊ ရွှေတောင်လမ်း၊ ရွှေတောင်ရပ်ကွက်၊
စံနဒီ၂၄၊လိပ်ကန်လမ်း၊ဘိုကုန်းရပ်ကွက်
မေသူ၂၅၊အောင်တော်မူ-၁လမ်းမောင်ငံရပ်ကွက်
ဒေါ်မိုးသဒ္ဒါအေးအမှတ် ၂၅(ခ)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊မန္တလေးရပ်ကွက်
Shwe Phone Mon၂၆/ အနောက်တပ်မတော်လမ်း၊ ဖက်တန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်
ဇင်သူထွန်း၂၇၊သဂ်ဟလမ်း၊ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်
ဒေါ်မာအေး၃၊အောင်မဂ်လာလမ်း၊ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်
လင်းလတ်ပွင့်အမှတ် ၃/ပညာရေးကောလိပ်လမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
နှင်းအဉွီလီ၃၊ဆရာအတတ်သင်လမ်း၊မန္တလေးးရပ်ကွက်
မဇင်နွယ်အောင်၃၊ရွှေဝါလမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ဉီးလှဝင်း၃၃၊အထက်လမ်းမကြီး၊စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်
စိုးမိုးနိုင်အမှတ်(၃၄)သီရီမြိုင်-၁လမ်း၊သီရီမြိုင်ရပ်ကွက်
မိုးနံ့သာဖြူအမှတ်(၃၄)သီရီမြိုင်-၈လမ်း၊သီရီမြိုင်ရပ်ကွက်
ဒေါ်မိုးဝါ၃၄၊ရဲတန်းလမ်း၊မောင်ငံရပ်ကွက်
ရွှေတိုး၃၄။ဇေယျကျော်ပလာဇာ/အနောက်တပ်မြေလမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ကေသရီအမှတ် ၃၉/အောက်လမ်းမကြီး၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
မစိမ့်စိမ့်အမှတ် ၄/၅၊ တောင်ပေါ်တန်းလမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ကိုအောင်မျိုးအမှတ်(၄၂)သီဟလမ်း၊သီရီမြိုင်ရပ်ကွက်
Daily Oneအမှတ်(၄၃)သီရီမြိုင်-၈လမ်း၊သီရီမြိုင်ရပ်ကွက်
KKKအမှတ်၅/၁,ပြည်တော်သာဝင်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ကိုသက်၅၊အောက်လမ်းမကြီး၊ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်
ဒေါ်မာကြီး၅၊ရတနာမြိုင်-၃လမ်း၊ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်
မမိုးစိန်၅၀၃၊အောက်လမ်းမကြီး၊ကျားတံတားရပ်ကွက်
ဉီးမင်းဇင်၅၁၄၊အောက်လမ်းမကြီး၊ထားဝယ်စုရပ်ကွက်
ကိုစိုးလေး၅၃၃၊ဗဟိုလမ်း၊ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်
စွမ်းထက်၅၇၉၊ အောက်လမ်းမကြီး၊ဘိုကုန်းရပ်ကွက်
Venoky၅၈၉၊အောက်လမ်းမကြီး၊ဘိုကုန်းရပ်ကွက်
VIP၆/၂၊ အထက်လမ်းမကြီး၊စစ်ကဲကုန်းရပ်ကွက်
ကိုကျော်စွာလင်း၆(က)၊ စံပါယ်လမ်း၊ ရွှေတောင်ရပ်ကွက်၊
မနေခြည်၆၀၄၊ အောက်လမ်းမကြီး၊ဘိုကုန်းရပ်ကွက်
ဖူးပွင့်၆၄၆(က)၊ အောက်လမ်းမကြီး၊မောင်ငံရပ်ကွက်
Master Liught၆၇၁၊ အောက်လမ်းမကြီး၊မောင်ငံရပ်ကွက်
Big7၇၄၁၊အောက်လမ်းမကြီး၊ကွင်းရပ်ရပ်ကွက်
ဖြုလှ၈၃၊ အောင်တော်မူ-၃လမ်းမောင်ငံရပ်ကွက်
အောင်၈၃၊ဗဟိုလမ်း၊မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်
ရွှေလိပ်ပြာအမှတ် ၉၂/အောက်လမ်းမကြီး၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ဦးဝင်းမြင့်အမှတ် က၅/က၆၊ သာသနာဗိမ္မာန်လမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
တိုးတိုးလေးအမှတ် ခ-၂၀၊ သာသနာဗိမ္မာန်လမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
Chan Toe Aungအမှတ် ခ-၈၊ သာသနာဗိမ္မာန်လမ်း၊ဖက်တန်းရပ်ကွက်
ဆုပြည့်၁၂, ဘုရားလမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်
အမေ့အိမ်၁၆/၂၂,ဈေးလမ်း, ဈေး ၁၆ ရပ်ကွက်
မေသော်တာ၂/၁၁၅၇,ပန်ချီတံခါးလမ်း,ရခိုင်စုနေကုန်း ၂ရပ်ကွက်
သက်ငုံဉီး၂/၁၁၅၇,ပန်ချီတံခါးလမ်း,ရခိုင်စုနေကုန်း ၂ရပ်ကွက်
ဟန်နှင်း၂/၁၁၅၇,ပန်ချီတံခါးလမ်း,ရခိုင်စုနေကုန်း ၂ရပ်ကွက်
ပဲပဲလေး၂/၁၄၁၇,တေဇာခင်ဉီး ၃လမ်း,ဇေယျာခင်ဉီး ၂၁ ရပ်ကွက်
ဟိန်း၃၈၃, ၅လမ်း ,ယိုးဒယားတန်း ၃ရပ်ကွက်
ကိုဘိုဘို၄,တေဇာခင်ဉီးလမ်း,ရခိုင်စုနေကုန်း ၂ ရပ်ကွက်
တောင်ငူ၅/၇,ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်လမ်း,တောင်ပန်းဘဲတန်း ၅ရပ်ကွက်
မဆု ဆေးဆိုင်တေဇာခင်ဉီး ၂လမ်း,၂ ရပ်ကွက်
ဒေါ်ခင်ခင်ညွှန့်၃၁၇/၀၂၊ ယုဇနမြိုင်လမ်း၊ ကံ့ကော်အိမ်ယာ
ရွှေရည်တိုး(၁)၅၊၃၃၉ ပိတောက်လမ်း၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်
ရွှေမင်းသား၇၅၈၊ ကလျာဏီလမ်း၊ ပိတောက်အိမ်ယာ
မခိုင်နွယ်နီအောင်အေ ၁၁၊ ၂၄၊ ပျင်းမနား တောင်ညိုလမ်း၊ စည်ပင်အိမ်ယာ
ဂျိန်းဖောမြေဒေါနလမ်း၊ သာယာကုန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိ
ရွှေရည်တိုး(၂)ပဒုမ္မာလမ်း၊ ရွှေကြာပင်ဈေး
မြတ်မွန်အောင်ပုပ္ဗဝတီ ၄ လမ်း၊ ရွှေကြာပင်ဈေး
လှဧကရီပြည်ကြီးမဏ္ဠိုင်လမ်း၊ ကံ့ကော်အိမ်ယာ
စိန်စတိုးပျင်းမနား တောင်ညိုလမ်း၊
ငြိမ်းမြတ်ဝေပျင်းမနား တောင်ညိုလမ်း၊ စည်ပင်အိမ်ယာ
ဖိုတိုဂျန်သပြေကုန်းဈေး
ဉီးမိုးကျော်သပြေကုန်းဈေး
တော်ဝင်နှင်းဆီဝဇီရာရွှေပြည်လမ်း၊ ကံ့ကော်အိမ်ယာ
ဒေါ််မိုးကေသီရတနာဒီပ ၇ လမ်း၊ ဇမ္ဗူသီရိ
သိန်းသန်းဈေးလမ်း၊ မြို့မဈေး
ရွှေကြာပင်ဇီဇဝါလမ်း၊ ရွှေကြာပင်ဈေး၊ ဇမ္ဗူသီရိ
စိန်စာပေရုပ်ရှင်ရုံလမ်း
မိုးမိုးသက်ခိုင်သဇင်လမ်း
ဆုခိုင်သဇင်လမ်း
A.S.M Mobileမြခရေလမ်း
မအေးမာမြခရေလမ်း
ရာပြည့်မြင်းခြံလမ်း
မမော်ဆုတောင်းပြည့်လမ်း
သာရဝဏ်ရန်မျိုးအောင်လမ်း
ကိုရန်ကျော်ရန််နိုင်လမ်း
ကိုဒီဒီးရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း
ပတ်ကားရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း
Summer-2ဈေးပတ်လမ်း