ငွေဖြည့်ကတ်သုံး


  • အစီအစဥ်သက်တမ်းအတွင်း သတ်မှတ်ထားသော ပုံမှန်မြန်နှုန်းများဖြင့် ဒေတာအကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်သည်။
  • ၅,၀၀၀ ကျပ်နှင့် အောက်အစီအစဥ်များတွင် နေ့စဥ်တိုင်းအတွက် ပထမဆုံး 150 MB ဒေတာကို 10 Mbps မြန်နှုန်းဖြင့် ရရှိပါမည်။
  • အဝသုံးအင်တာနက် အစီအစဥ်တိုင်းတွင် မြန်မာကက် ကြည့်ရှုခွင့် ပါဝင်သည်
အစီအစဥ်တန်ဖိုး (ကျပ်)ပုံမှန်မြန်နှုန်းဒေတာပမာဏဝယ်ယူရန်
၁ ရက်၂၀၀1.7 Mbpsစိတ်ကြိုက်အဝသုံးApp (သို့) ခဲခြစ်ကတ်
၃ ရက်၅၀၀1.7 Mbpsစိတ်ကြိုက်အဝသုံးApp (သို့) ခဲခြစ်ကတ်
၆ ရက်၁,၀၀၀2 Mbpsစိတ်ကြိုက်အဝသုံးApp (သို့) ခဲခြစ်ကတ်
၁၃ ရက်၂,၀၀၀2 Mbpsစိတ်ကြိုက်အဝသုံးApp (သို့) ခဲခြစ်ကတ်
၃၅ ရက်၅,၀၀၀2.5 Mbpsစိတ်ကြိုက်အဝသုံးApp (သို့) ခဲခြစ်ကတ်
၃၀ ရက်၉,၅၀၀3.5 Mbpsစိတ်ကြိုက်အဝသုံးApp
၃၀ ရက်၁၃.၀၀၀6.5 Mbpsစိတ်ကြိုက်အဝသုံးApp
၃၀ ရက်၂၂,၀၀၀15 Mbpsစိတ်ကြိုက်အဝသုံးApp

အခြားအဝသုံး Pack များကို မြန်မာနက်အပလီကေးရှင်းတွင် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

မြန်နှုန်းမြင့်မြင့်၊ ဒေတာများများ

  • မြန်နှုန်း 10 Mbps
  • ရက် ၃၀ သက်တမ်း
  • မြန်မာကက် ကြည့်ရှုခွင့်
ဒေတာတန်ဖိုး (ကျပ်)ပုံမှန်မြန်နှုန်းသက်တမ်း (ရက်)ဝယ်ယူရန်
5 GB၁,၀၀၀10 Mbps၃၀App (သို့) ခဲခြစ်ကတ်
30 GB၅,၀၀၀10 Mbps၃၀App (သို့) ခဲခြစ်ကတ်

ငွေဖြည့်ကတ်များဖြင့် မြန်မာနက်အကောင့် ငွေဖြည့်၍ နှစ်သက်ရာ အဝသုံးနှင့် ဒေတာ အင်တာနက် Pack များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။