မိုဘိုင်း Banking ဖြင့် ပေးချေမှု


၁။ “CB Mobile Banking App” ကို ဖွင့်ပါ။
၂။ “Payment” ကို ရွေးပါ။
၃။ “Bill Payment” ကို နှိပ်ပါ။
၄။ “Myanmar Net Payment” ကို နှိပ်ပါ။
၅။ လစဥ်ကြေးပမာဏ နှင့် “Service ID” (သို့) “CPE နံပါတ်” ကို ဖြည့်ပါ။
၆။ မြန်မာနက်မှ ပေးပို့ထားသော “Invoice နံပါတ်” ကို ဖြည့်ပါ။
၇။ “နာမည် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်” များ ဖြည့်ပြီး “OK” နှိပ်ပါ။
၈။ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပြီး “Continue” နှိပ်ပါ။