အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်


for Android Users

(၁) မြန်မာနက် WiFi ကိုရွေးပါ။


(၃) EAP method တွင် SIM ကိုရွေးပေးပါ။

(၂) EAP method ကို နှိပ်လိုက်ပါက ရွေးချယ်စရာ ကျလာမည်ဖြစ်သည်။

(၄) Connect နှိပ်ပြီး မြန်မာနက် WiFi ကို တယ်လီနော် SIM card ဖြင့် သုံးနိုင်ပါပြီ။

for iOS User

“Safari Browser” အသုံးပြု၍ WiFi Profile ကို ဤနေရာ တွင် ဒေါင်းလုဒ် ရယူပါ။

(၁) WiFi Profile ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီး ပေါ်လာသော Open Setting ထဲမှ Allow ကို ရွေးပါ။

(3) Install ပထမတစ်ကြိမ်နှိပ်ပြီးနောက်ထပ် Install ကို ထပ်မံရွေးချယ်ပေးပါ။

(5) အထက်ပါအဆင့်များပြုလုပ်ပြီးပါက Profile Setting ထဲတွင် Myanmar Net WiFi ကိုမြင်ရမည်ဖြစ်သည်။

(၂) Install နှိပ်၍ ရွေးချယ်ပေးပါ။

(4) ပေါ်လာသော Profile Installed တွင် Done ကိုနှိပ်ပေးပါ။