မြန်မာနက် စတိုးများ


စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

Times City, Junction City & Capital Hypermarket – မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ

အခြားစတိုးများ – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

Times City (ကမာရွတ်)

အခန်းအမှတ် ဘီ-၁၁၂၊ မြေညီထပ်၊ Times Mall

Junction City (ပန်းဘဲတန်း)

အမှတ် ၀၄-K-၀၁၁၊ ၄လွှာ (Market Place ရှိသောအထပ်)

Capital Hypermarket (ဒေါပုံ)

Capital Hypermarket ပထမထပ်

Star City (သန်လျင်)

တိုက် အေ-၃ ၊ (စီ) ဆောင်၊ ဧည့်ခန်းဓာတ်လှေကားထောင့်

ကျောက်တံတား

အမှတ် ၁၂၃-၁၃၃၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းထောင့်

ကြည့်မြင်တိုင်

အမှတ် ၇၂ ဘီ၊ ဗိုလ်သူရလမ်းနှင့် အုန်းပင်လမ်းထောင့်

စမ်းချောင်း

အမှတ်(၁၁)၊ ဓမ္မိကဝတီလမ်း

တာမွေ

အမှတ် ၁၈၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (Orange Supermarket အနီး)

တာမွေ

အမှတ် ၅၇၊ ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်း

တာမွေ

အမှတ် ၉၈၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း

တောင်ဒဂုံ

၁၄၂၄/အမှတ်၂၂၁၊မောင်းမကန်လမ်း၊၁၉ရပ်ကွက်

တောင်ဥက္ကလာပ

အမှတ် ၈၆၀/A၊ မြေညီထပ်၊ သံသုမာလမ်းနှင့် မေတ္တာလမ်းထောင့်

တောင်ဥက္ကလာပ

အမှတ် ၂၉၈၊ သံသုမာလမ်း (ဘေလီမှတ်တိုင်အနီး)

ဒဂုံဆိပ်ကမ်း

ယုဇနဥယျာဥ်မြို့တော်၊ အမှတ် – ၁၀၊ အခန်း – ၀၀၂၊ ပိတောက်လမ်း

ပန်းဘဲတန်း

အမှတ် ၁၄၈၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အလယ်ဘလောက်)

ဗိုလ်တစ်ထောင်

အမှတ် ၁၃၆၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ၄၈လမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းကြား

မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

အမှတ် ၄၂၀၊ သိမ်ဖြူလမ်း

မရမ်းကုန်း

အမှတ် ၄၇၊ ပြည်လမ်း၊ ၇မိုင်ခွဲ

မရမ်းကုန်း

အမှတ် ၂၂ (ဒီ)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်

မြောက်ဒဂုံ

အမှတ် (၁၂၆၀-က)၊ ပင်လုံလမ်း

မြောက်ဥက္ကလာပ

အမှတ် ၅၃၈၊ D ဘလောက်၊ ခေမာသီလမ်း

မြောက်ဥက္ကလာပ

အမှတ် ၁၀၃/ခ၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ (ဌ)ရပ်ကွက်

ရန်ကင်း

အမှတ် (၂၂)၊ အရိယမဂ္ဂင်လမ်း

ရွှေပြည်သာ

အမှတ်(၈၆/ခ)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ၅/၆ ရပ်ကွက်

လမ်းမတော်

အမှတ် (၅၈) ကိုင်းတန်းလမ်း(အလယ်ဘလောက်)

လသာ

အမှတ် (၁၁၇/၁၁၉)၊ အခန်းအမှတ် (၈)၊ စဥ့်အိုးတန်းလမ်း (အလယ်ဘလောက်)

လှိုင်

အမှတ် ၅၅၊ အင်းစိန်လမ်းမ

လှိုင်သာယာ

အမှတ် ၅၇၉၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ၁၅ ရပ်ကွက်

လှိုင်သာယာ

အမှတ် ၃၀၄/ခ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက်

သင်္ကန်းကျွန်း

အမှတ် ၆၄၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း

သာကေတ

အမှတ် ၃၈၊ မင်းနန္ဒာလမ်း (သဒ္ဓါရုံမှတ်တိုင်အနီး)

သာကေတ

အမှတ် (၂၁၂)၊ သုမနလမ်း၊ မာန်ပြေရပ်ကွက်

အင်းစိန်

အမှတ် ၁၅၉၆၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း (ဖော့ကန်စျေးအနီး)

အလုံ

အမှတ် ၅၆၊ သိပ္ပံလမ်း၊ ဆင်မင်းရပ်ကွက်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

စတိုးအားလုံး – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

ချမ်းမြသာစည်

အမှတ် ဘီ ၁၊ ၁၀၉ လမ်း၊ ၆၁ x ၆၁ အေ လမ်းကြား၊ မြို့သစ် ၃ ရပ်ကွက်

ချမ်းမြသာစည်

အမှတ် (၁၆၀)၊ ၅၆ လမ်းနှင့်ဘုရင့်နောင်လမ်းထောင့်

ချမ်းမြသာစည်

အမှတ် (၅၀၃)၊ ၈၂ လမ်း၊ ၁၀၃ လမ်းနှင့် ၁၀၄ လမ်းကြား

ချမ်းအေးသာဇံ

အမှတ် ဘီ ၄၊ ၃၃ လမ်း၊ ၈၁ x ၈၂ လမ်းကြား

ချမ်းအေးသာဇံ

အမှတ် ဒီ ၁၇၊ ၇၇ လမ်း၊ ၃၂ x ၃၃ လမ်းကြား

ပြည်ကြီးတံခွန်

အမှတ် (ဓဓ ၇/၆၇)၊ ၆၂ လမ်း၊ အေးသုခ (၁၃၀) လမ်းနှင့်ရတနာ (၁၃၁) လမ်းကြား၊ (ဆ) ရပ်ကွက်

အမရပူရ

(အသ-၇၄)၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ သိမ်ကြီးရပ်ကွက်

အောင်မြေသာဇံ

အမှတ် ၆၃ (ခ)၊ ၈၃ လမ်း၊ ၂၀ x ၂၁ လမ်းကြား၊ ပုလဲငွေရောင်ရပ်ကွက်

အောင်မြေသာဇံ

အမှတ် (၁၀၂)၊ ၆၂ လမ်း၊ ၁၈ x ၁၉ လမ်းကြား

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

စတိုးအားလုံး – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် ၃၃၆၊ရှင်စောပုရပ်ကွက်

၇/၃၃၊ အမှတ် ၆၆၆၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ဥသာမြို့သစ်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

စတိုးအားလုံး – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် (၆၂)၊ ဗဟိုလမ်း၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်

အမှတ် (၄၉)၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်းလမ်းနှင့် ကျိုက်ဖနဲဘုရားလမ်းထောင့်၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်းရပ်ကွက်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

ဇမ္ဗူသီရိမြို့

အမှတ် ၄၃၄/၄၄၃၊ ယင်းမာလမ်းနှင့်ပိတောက်လမ်းထောင့်၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

ပျဉ်းမနား

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် ၄၂၄၊ ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်းလမ်းနှင့် ဦးမှန်လမ်းလမ်းထောင့်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် မ/ ၃၄၁၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ သီရိမင်္ဂလာ (ခ) ရပ်ကွက်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန်

စတိုးအားလုံး – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် ၈/၆၊ ကမ္ဘောဇလမ်း (၂ လမ်းသွယ်)၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်

အမှတ် ယ/၁၈၃၊အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊ ရတနာသီရိရပ်ကွက်

အမှတ် ၁၃၈၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်

အမှတ် ၃၂/စ၊ စဝ်စံထွန်းဈေးလမ်း၊ စဝ်စံထွန်းရပ်ကွက်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

စတိုးအားလုံး – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

မကွေး