မြန်မာနက် စတိုးများ


စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

Times City, Junction City & Capital Hypermarket – မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီ

အခြားစတိုးများ – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

Times City (ကမာရွတ်)

အခန်း B-301၊ ၃ လွှာ Times Mall (Times City Complex)

Junction City (ပန်းဘဲတန်း)

အမှတ် ၀၄-K-၀၁၁၊ ၄လွှာ (Market Place ရှိသောအထပ်)

Capital Hypermarket (ဒေါပုံ)

Capital Hypermarket ပထမထပ်

Star City (သန်လျင်)

တိုက် အေ-၃ ၊ (စီ) ဆောင်၊ ဧည့်ခန်းဓာတ်လှေကားထောင့်

ကျောက်တံတား

အမှတ် ၁၂၃-၁၃၃၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းထောင့်

ကြည့်မြင်တိုင်

အမှတ် ၇၂ ဘီ၊ ဗိုလ်သူရလမ်းနှင့် အုန်းပင်လမ်းထောင့်

စမ်းချောင်

အမှတ် ၃၃၊ ပန်းတနော်လမ်း၊ လင်းလွန်းတောင်ရပ်ကွက်

တာမွေ

အမှတ် ၁၈၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ (Orange Supermarket အနီး)

တာမွေ

အမှတ် ၅၇၊ ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်း

တာမွေ

အမှတ် ၉၈၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း

တောင်ဥက္ကလာပ

အမှတ် ၅၉၀၊ မြေညီထပ်၊ သုမင်္ဂလာလမ်း

တောင်ဥက္ကလာပ

အမှတ် ၈၆၀/A၊ မြေညီထပ်၊ သံသုမာလမ်းနှင့် မေတ္တာလမ်းထောင့်

ဒဂုံဆိပ်ကမ်း

ရတနာနှင်းဆီအိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်း

ဒဂုံဆိပ်ကမ်း

ယုဇနဥယျာဥ်မြို့တော်၊ အမှတ် – ၁၀၊ အခန်း – ၀၀၂၊ ပိတောက်လမ်း

ပန်းဘဲတန်း

အမှတ် ၁၄၈၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အလယ်ဘလောက်)

ဗိုလ်တစ်ထောင်

အမှတ် ၁၃၆၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ၄၈လမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းကြား

မရမ်းကုန်း

အမှတ် ၄၇၊ ပြည်လမ်း၊ ၇မိုင်ခွဲ

မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

အမှတ် ၄၄၄၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ဖို့မြေရပ်ကွက်

မြောက်ဒဂုံ

အမှတ် (၁၂၆၀-က)၊ ပင်လုံလမ်း

မြောက်ဥက္ကလာပ

အမှတ် ၅၃၈၊ D ဘလောက်၊ ခေမာသီလမ်း

ရန်ကင်း

အမှတ် ၁/အခန်း ၃၊ မိုးကောင်းလမ်းနှင့် သစ္စာလမ်းထောင့်

လသာ

အမှတ် (၁၁၇/၁၁၉)၊ အခန်းအမှတ် (၈)၊ စဥ့်အိုးတန်းလမ်း (အလယ်ဘလောက်)

လမ်းမတော်

အမှတ် (၅၈) ကိုင်းတန်းလမ်း(အလယ်ဘလောက်)

လှိုင်

အမှတ် ၅၅၊ အင်းစိန်လမ်းမ

လှိုင်သာယာ

အမှတ် ၅၇၉၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ၁၅ ရပ်ကွက်

သင်္ကန်းကျွန်း

အမှတ် ၆၄၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း

အလုံ

အမှတ် ၂၃၁၊ ငုဝါလမ်း

အင်းစိန်

အမှတ် ၁၅၉၆၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း (ဖော့ကန်စျေးအနီး)

သာကေတ

အမှတ် ၃၈၊ မင်းနန္ဒာလမ်း (သဒ္ဓါရုံမှတ်တိုင်အနီး)

သာကေတ

အမှတ် ၆၈၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမ

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

စတိုးအားလုံး – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

ချမ်းမြသာစည်

အမှတ် (၁၆၀)၊ ၅၆ လမ်းနှင့်ဘုရင့်နောင်လမ်းထောင့်

ချမ်းမြသာစည်

ခ-၃/၉၊ မနော်ဟရီလမ်း၊ ၆၅ x ၆၆ လမ်းကြား

ချမ်းအေးသာဇံ

အမှတ် ဘီ ၄၊ ၃၃ လမ်း၊ ၈၁ x ၈၂ လမ်းကြား

ချမ်းအေးသာဇံ

အမှတ် ဒီ ၁၇၊ ၇၇ လမ်း၊ ၃၂ x ၃၃ လမ်းကြား

ပြည်ကြီးတံခွန်

အမှတ် (ဓဓ ၇/၆၇)၊ ၆၂ လမ်း၊ အေးသုခ (၁၃၀) လမ်းနှင့်ရတနာ (၁၃၁) လမ်းကြား၊ (ဆ) ရပ်ကွက်

မဟာအောင်မြေ

အမှတ် ၈၃၅ (၆၃ / ခ)၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊ ၈၁ လမ်းနှင့် ၄၅ လမ်းထောင့် ၊ ရွှေဘုန်းရှင်ရပ်ကွက်

အောင်မြေသာဇံ

အမှတ် (၁၀၂)၊ ၆၂ လမ်း၊ ၁၈ x ၁၉ လမ်းကြား

အောင်မြေသာဇံ

အမှတ် ၆၃ (ခ)၊ ၈၃ လမ်း၊ ၂၀ x ၂၁ လမ်းကြား၊ ပုလဲငွေရောင်ရပ်ကွက်

အမရပူရ

(အသ-၇၄)၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ သိမ်ကြီးရပ်ကွက်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

စတိုးအားလုံး – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် ၃၃၆၊ရှင်စောပုရပ်ကွက်

အမှတ် ၇၃၄၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအဝေးပြေးလမ်း၊ ဥဿာမြို့သစ်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

စတိုးအားလုံး – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် ၁၈၀၊ အောက်လမ်းမကြီး၊ ရွှေတောင်ရပ်

အမှတ် ၆၂၊ ဗဟိုလမ်း၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် ၄၃၄/၄၄၃၊ ယင်းမာလမ်းနှင့်ပိတောက်လမ်းထောင့်၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက်၊ ဇမ္မူသီရိမြို့နယ်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် ၄၂၄၊ ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်းလမ်းနှင့် ဦးမှန်လမ်းလမ်းထောင့်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန် 

မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် မ/ ၃၄၁၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ သီရိမင်္ဂလာ (ခ) ရပ်ကွက်

စတိုးဖွင့်ချိန်နှင့် ဘေလ်ဆောင်ချိန်

စတိုးအားလုံး – မနက် ၈:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ

အမှတ် ၈/၆၊ ကမ္ဘောဇလမ်း (၂ လမ်းသွယ်)၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်

ယ/၁၈၃၊အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊ ရတနာသီရိရပ်ကွက်

အမှတ် ၁၃၈၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်