အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုကြေညာချက်

ချစ်ခင်ရပါသော မြန်မာနက်သုံးစွဲသူများခင်ဗျာ …


သုံးစွဲသူများအဆင်ပြေစေရန် အစဥ်အမြဲ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော မြန်မာနက်အနေဖြင့် မီးပျက်ချိန်တွင် အင်တာနက် အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်

  • အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပေးသည့် တိုင်များမှ ဘက်ထရီများကို မြို့နယ်အလိုက် အသစ်များ ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးခြင်း
  • ကြိုးမဲ့အင်တာနက် (Wireless)မှ ဖိုင်ဘာအင်တာနက်သို့ ပြောင်းလဲတတ်ဆင်လိုသူများအား အမြန်ဆုံး ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးခြင်းနှင့်
  • ဖိုင်ဘာအင်တာနက် သုံးစွဲသူများအတွက်လည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်ချိန်တွင် အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဖရာကို မီးစက်များဖြင့် အားသွင်းပေးခြင်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
    အဆိုပါ ပြဿနာများကို မကြာမီကာလအတွင်း ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ဝန်ထမ်းအရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် သုံးစွဲသူများဘက်မှ စိတ်ရှည်သည်းခံစွာ စောင့်ဆိုင်းသုံးစွဲပေးမှုများအတွက် မြန်မာနက်မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်လျှက်ရှိပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်
မြန်မာနက်အင်တာနက်