မြန်မာနက် လစဥ်သုံးအစီအစဥ် မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြေညာချက် (မတ်လ ၂ ရက် ၂၀၂၂)

သုံးစွဲသူများအဆင်ပြေစေရန် အစဥ်အမြဲဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော မြန်မာနက်အနေဖြင့် ၂၀၂၂ မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး အောက်ပါ အင်တာနက် မြန်နှုန်းများကိုလည်း ပြောင်းလဲတိုးမြှင့်ပေးထားပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။

မြန်မာနက် လစဉ်သုံး အင်တာနက် အစီအစဥ်များ

၉,၅၀၀ ကျပ်  – 3.5 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း  3 Mbps)

၁၁,၀၀၀ ကျပ်  – 5 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 4.5 Mbps)

၁၃,၀၀၀ ကျပ်  – 6.5 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 6  Mbps)

၁၈,၀၀၀ ကျပ်  – 11 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 10Mbps)

၂၂,၀၀၀ ကျပ်  – 15 Mbps ( ယခင်မြန်နှုန်း 14 Mbps)