အင်တာနက်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကြေညာချက် (၁၈-၁၂-၂၀၂၃)

မင်္ဂလာပါ … မြန်မာနက်အသုံးပြုသူ လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ …

မြန်မာနက်အနေဖြင့် စက်ကိရိယာများနှင့် ကုန်ကြမ်းများ၏ဈေးနှုန်းများ၊ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်တက်နေခြင်းကြောင့် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိရာ ထိုကုန်ကျစရိတ်များကာမိစေရန် မလွဲမရှောင်သာ၍ အင်တာနက်အစီအစဉ်အချို့၏ ဈေးနှုန်းများအား ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ လစဉ်ကြေးမှ စတင်၍ အနည်းငယ်တိုးမြှင့်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

မြန်မာနက်သည် အသုံးပြုသူများအတွက် အစဥ်အမြဲဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲထားသည့် အင်တာနက်အစီအစဉ်တိုင်းအတွက် အင်တာနက် မြန်နှုန်းများကို တိုးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို နားလည်ပေးပြီး မြန်မာနက်အင်တာနက်ကို ယခုအချိန်ထိ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲကြသူများအား မြန်မာနက်မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်လျှက်ရှိပါသည်။


မြန်မာနက် အင်တာနက် အစီအစဉ်

၁၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၄ Mbps (ယခင် ၁၁,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၃.၈ Mbps)
၁၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၆ Mbps (ယခင် ၁၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၅.၅ Mbps)
၁၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၇.၅ Mbps (ယခင် ၁၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၇.၂ Mbps)
၁၈,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၉.၆ Mbps (ယခင် ၁၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၉.၀ Mbps)

မြန်မာနက် Plus အင်တာနက် အစီအစဉ်

၂၁,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 13 Mbps (ယခင် ၂၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၁၂.၅ Mbps)
၂၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 17 Mbps (ယခင် ၂၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၁၆.၅ Mbps)
၂၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 25 Mbps (ယခင် ၂၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၂၃ Mbps)
၃၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 30 Mbps (ယခင် ၃၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၂၈ Mbps)

မြန်မာနက် လုပ်ငန်းသုံး အင်တာနက် အစီအစဉ် (ဖိုင်ဘာသီးသန့်)

၂၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 20 Mbps (ယခင် ၂၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၁၆.၂ Mbps)
၃၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 25 Mbps (ယခင် ၃၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၁၉.၅ Mbps)
၄၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 40 Mbps (ယခင် ၃၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၃၁.၂ Mbps)
၅၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 48 Mbps (ယခင် ၅၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၄၃.၀ Mbps)
၆၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 59 Mbps (ယခင် ၆၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၅၄.၀ Mbps)
၇၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 67 Mbps (ယခင် ၇၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၆၂.၀ Mbps)
၉၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 85 Mbps (ယခင် ၉၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၈၀.၀ Mbps)
၁၀၈,၀၀၀ကျပ် – မြန်နှုန်း 108 Mbps (ယခင် ၁၀၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၁၀၀.၆ Mbps)

မြန်မာနက် လုပ်ငန်းသုံး အင်တာနက် အစီအစဉ် (ကြိုးမဲ့)

၄၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 8 Mbps (ယခင် ၃၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၈.၀ Mbps)
၅၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 11 Mbps (ယခင် ၅၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၁၁.၀ Mbps)
၆၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 14 Mbps (ယခင် ၆၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း ၁၄.၀ Mbps)